E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVytvoření českého rekordu: nejdelší čtení z díla profesora Václava Švambery

U příležitosti 150. výročí narození profesora Václava Švambery byla uspořádána výstava, kterou doprovázely další akce. V jedné z nich Knihovna geografie a Mapová sbírka Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravila akci Čteme profesora Švamberu, v rámci které 36 pedagogů a jiných zaměstnanců Geografické sekce fakulty veřejně a nepřetržitě četlo po dobu 9 hodin texty profesora Václava Švambery. Rekord byl slavnostně zaregistrován do databanky Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

 

Účastníci se ve čtení střídali pravidelně po patnácti minutách, přičemž zazněly úryvky z celkem 30 autorových textů. Rekordu, který byl slavnostně zaregistrován do databanky Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově, bylo dosaženo dne 11. ledna 2016 mezi 9. a 18. hodinou v Praze v rámci doprovodných akcí k výstavě o významném českém geografovi, hydrologovi a profesorovi Karlovy univerzity Václavu Švamberovi.

Celý pokus byl natáčen, sestříhán a následně upraven kolegy M. Rezkem a  T. Petrusem z Centra informačních technologií PřF UK. Tento videozáznam je dostupný na této adrese: https://slideslive.com/mapova-sbirka-pr-f-uk/prednasky

 

10. 2. 2016 od 14,00 se koná komentovaná prohlídka výstavy s autorkou.

Podrobné informace u organizátorky akcí PhDr. Evy Novotné, novotn48@natur.cuni.cz

 

 

Publikováno: Pondělí 18.01.2016 10:35

Akce dokumentů