E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Oslavy 17. listopadu proběhnou i na Albertově

Oslavy 17. listopadu proběhnou i na Albertově

I letos proběhne v areálu Albertova akce upomínající na jednu z největších událostí novodobých českých dějin, sametovou revoluci. Program na Albertově zahájí v 10 hodin studentské spolky, následně vystoupí Platforma studentů politologie a studentské sbory A Patella a Clavicula. Samotný pietní akt začne ve 12 hodin.

Publikováno 10.11.2022

 Geografické rozhledy:  Postsovětský prostor

Geografické rozhledy: Postsovětský prostor

Válka na Ukrajině - kolaps ruského obra?; Rusko, Střední Asie a válka na Ukrajině?; Zapomenutý kraj Nikoly Šuhaje? Česká stopa v Podkarpatské Rusi; Poměry režimů ve Střední Asii. O tomto i mnohém dalších se můžete dočíst v právě vycházejícím prvním čísle 32. ročníku Geografických rozhledů na téma Postsovětský prostor.

Publikováno 7.11.2022

K čemu slouží redukované mitochondrie?

K čemu slouží redukované mitochondrie?

Vědci před několika lety objevili kuriózní případ prvoků (oxymonád), kteří nemají mitochondrie. Od té doby si výzkumná skupina docenta Hampla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV klade otázku, jak k unikátní ztrátě mitochondrie došlo. V práci, která právě vyšla v prestižním časopise Current Biology, studoval tým docenta Hampla s Justynou Zítek jako první autorkou nejbližšího známého příbuzného oxymonád, volně žijícího bičíkovce Paratrimastix pyriformis.

Publikováno 4.11.2022

GA ČR udělovala přestižní granty, jeden putuje i na naši fakultu

GA ČR udělovala přestižní granty, jeden putuje i na naši fakultu

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku bude financovat 10 nových projektů EXPRO a 23 projektů JUNIOR STAR. Obě prestižní soutěže mají za cíl nadstandardními podmínkami podpořit vědeckou excelenci – EXPRO jsou určeny pro zkušené vědce, kteří mají přelomovou myšlenku, zatímco JUNIOR STAR umožní vynikajícím začínajícím vědcům věnovat se vlastním badatelským tématům. Jeden z JUNIOR STAR grantů putuje i na naši fakultu - získal ho dr. Filip Kolář z katedry botaniky. ​ Gratulujeme!

Publikováno 4.11.2022

Expedice Neuron vyráží za asexuálními bazilišky

Expedice Neuron vyráží za asexuálními bazilišky

Pod vlajkou Expedice Neuron se do světa vydává další výprava. Tým prof. Lukáše Kratochvíla z katedry ekologie PřF UK stráví listopad 2022 v Hondurasu, aby zjistil, jestli je bazilišek Laemanctus julioi v přírodě asexuální. „Spojíme terénní pozorování s odebráním vzorků pro genetickou analýzu a parazitologické zkoumání,“ říká Lukáš Kratochvíl. Výzkum může vést až k odhalení nové asexuální linie plazů.

Publikováno 4.11.2022

Co drží na uzdě globální biodiverzitu?

Co drží na uzdě globální biodiverzitu?

Článek v prestižním časopise Science Advances, který publikovali vědci z Univerzity Karlovy (CTS a PřF UK) ukazuje, že biologická rozmanitost Země je v měřítku desítek miliónů let regulovaná díky zpětné vazbě mezi diverzitou na jedné straně a vznikáním a zanikáním druhů na straně druhé, takže nemůže neomezeně růst. To vrhá nové světlo na současnou krizi biodiverzity.

Publikováno 1.11.2022

Vědci z centra BIOCEV pomohli objevit mechanismus regulující pohyblivost buněk imunitního systému

Vědci z centra BIOCEV pomohli objevit mechanismus regulující pohyblivost buněk imunitního systému

Vědecké týmy 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v centru BIOCEV vytvořily 3D rekonstrukce ultrastruktury dendritických buněk, které dokazují dosud nepopsanou multiplikaci centrozomů – struktur organizujících mikrotubulární cytoskelet buněk. Data českých vědců jsou součástí studie vedené vědci z Univerzity v Bonnu, kteří objevili nový mechanismus, jakým multiplikace centrozomů kontroluje pohyblivost imunitních buněk.

Publikováno 27.10.2022

Juniorská vědecká konference na naší fakultě již po jedenácté!

Juniorská vědecká konference na naší fakultě již po jedenácté!

11. ročník Juniorské vědecké konference proběhl již tradičně v prostorách budovy Albertov 6, tentokrát 23. - 24. října. Díky finančním přispění Magistrátu hlavního města Prahy a Nadačního fondu Neuron se letos sešlo 50 účastníků ve třech věkových kategoriích.

Publikováno 25.10.2022

Přífest OpenAir

Přífest OpenAir

Akce se konala k příležitosti oslavy bourání Albertovské menzy, která bude muset v blízké budoucnosti ustoupit výstavbě nového vědeckého centra. Hlavním programem byly koncerty studentských i nestudentských kapel.

Publikováno 24.10.2022

Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK

Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UKvyhlásil volby do Studentské komory ASF. Volby proběhnou elektronicky, v termínu 8. až 10. listopadu 2022. Už máte vybraného svého kandidáta na post studentského senátora pro volby 2022 na volební období 2023-2024? Seznam kandidátů včetně jejich volebních programů naleznete po rozkliknutí aktuality.

Publikováno 21.10.2022

Konference: Microbial Communities: Function, Structure, and Complexity

Konference: Microbial Communities: Function, Structure, and Complexity

Srdečně zveme všechny zájemce na konferenci MIcrobial Communitied: Function, Structure, and Complexity, kterou pořádá BIOCEV ve dnech 2. - 4. listopadu 2022. Konference bude rozdělena do několika sekcí a vystoupí na ní řada vynikajících odborníků hned z několika zemí. Vstup na konferenci je volný. Registrace nutná.

Publikováno 18.10.2022

Geolog Opluštil: Láká mě tajemno i radost z objevování

Geolog Opluštil: Láká mě tajemno i radost z objevování

V knize Pralesy a jezera mladších prvohor paleobotanik a geolog Stanislav Opluštil z naší fakulty s kolegy zprostředkovává znalcům i nadšencům svět z doby, kdy uhlí bylo ještě zelené. Rozsáhlou publikaci o více než 400 stranách právě vydalo nakladatelství Academia. Je i bohatě ilustrovaná. „Skoro je těžké najít dvoustranu, kde by ilustrace chyběla,“ říká s úsměvem profesor Opluštil.

Publikováno 18.10.2022

Cena Neuron 2022 pro Mariyu Shamzhy

Cena Neuron 2022 pro Mariyu Shamzhy

Mariya Shamzhy z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (výzkumné centrum CUCAM) řeší jednu z dlouhodobých klíčových výzev pro materiálové vědce — pochopení toho, jak heterogenní katalyzátory usnadňují chemické reakce a to na atomární úrovni. Věnuje se především syntéze nových typů zeolitů, jejich charakterizací a vysvětlení jejich katalytických vlastností. Dosavadní výsledky slibují nové koncepty pro anorganickou chemii nebo chemické inženýrství. Mariya Shamzhy vystudovala Lomonosovovu univerzitu a titul kandidáta věd získala na ukrajinské Akademii věd.

Publikováno 15.10.2022

Film Civilizace - dobrá zpráva o konci světa přichází do kin

Film Civilizace - dobrá zpráva o konci světa přichází do kin

Právě byl uveden do kin výpravný dokument režiséra Petra Horkého a archeologa Miroslava Bárty o zákonech, kterými se řídí vzestup a pád civilizací a společností. Film se snaží na základě příběhů z různých částí světa odpovídat na otázky, které trápí většinu z nás – odkud a kam jdeme, jaký má náš život smysl a co může každý z nás udělat pro to, aby byl svět lepší a udržitelný. Film bude promítán v kinech po celé České republice i v zahraničí. Záštitu nad ním poskytla Univerzita Karlova, jedním z kameramanů je Petr Jan Juračka z naší fakulty.

Publikováno 13.10.2022

Geografické pondělí: Vize české metropole

Geografické pondělí: Vize české metropole

Srdečně vás zveme na moderovanou debatu s odborníky a geografy o Praze a jejím budoucím směřování, která proběhne 31. října 2022 od 18:00 na Albertově 6. Velká část programu bude věnována vašim dotazům.

Publikováno 12.10.2022

Biologické čtvrtky 2022/2023 - program

Biologické čtvrtky 2022/2023 - program

I tento rok bude posluchárna Fotochemie ve Viničné 7 hostit tradiční přednáškový cyklus Biologické čtvrtky. Všichni zájemci o (nejen) biologické vědy jsou vítáni!

Publikováno 10.10.2022

Uzávěrka příspěvků výtvarné soutěže Věda je krásná prodloužena do pátku

Uzávěrka příspěvků výtvarné soutěže Věda je krásná prodloužena do pátku

Uzávěrka výtvarné soutěže Věda je krásná byla prodloužena do pátku 4.11. Již tradičně se soutěží ve třech akademických kategoriích určených pro fakultní veřejnost a v kategorii Objevitelská, kde se utká veřejnost široká. Vyhlášení vítězů všech kategorií proběhne 7. prosince ve Velké aule Karolina. Těšíme se na všechny, kteří se zúčastní.

Publikováno 9.10.2022

Prestižní bakalářský studijní program Science propojuje přírodovědné disciplíny

Prestižní bakalářský studijní program Science propojuje přírodovědné disciplíny

Zajímá vás věda a nejste zatím úplně rozhodnutí, kterou z přírodovědeckých disciplín si zvolit? Umíte výborně anglicky? Pak možná právě pro Vás otevíráme na Karlově Univerzitě (PřF UK + MFF UK) v akademickém roce 2024/2025 obor s názvem "Science". Přihlášku do programu lze podat do 29. února 2024.

Publikováno 8.10.2022

Vlajkové lodě 4EU+ a naše účast v nich

Vlajkové lodě 4EU+ a naše účast v nich

Aliance evropských univerzit 4EU+ sdružuje sedm komplexních veřejných univerzit ze čtyř evropských regionů, které se zaměřují na výzkum, s cílem posílit evropskou vizi prohloubené spolupráce a vzájemného obohacování. Co jsou to vlajkové lodě a jak se na nich podílí naše univerzita a fakulta?

Publikováno 8.10.2022

Literatura na čerstvém vzduchu

Literatura na čerstvém vzduchu

Srdečně vás zveme do amfiteátru na Albertovských svazích na literárně-hudební večer, který se koná v úterý 11. října od 17.00 a také na autorské čtení a literární procházku, ty se konají ve středu 12. října od 17.00. Hosty budou Jiří Dědeček a Marek Toman. Obě akce se i letos konají ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK. Vstup volný.

Publikováno 7.10.2022