E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDr. Ruth Tachezy získala cenu CELSA 2022

Cena CELSA je udělována každoročně a jejím cílem je ocenit univerzitní veřejnost, která se nad rámec svých povinností zasloužila o službu společnosti a lidstvu obecně. V letošním roce udělila rada CELSA ceny dvě, držitelkou jedné z nich je RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. z katedry genetiky a mikrobiologie. Oceněna byla její angažovanost v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2, a to jak v období počátečního testování, tak později v rámci komunikace s příslušnými institucemi, médii a širokou veřejností.

 

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. (foto: Luboš Wišniewski)

 

Dr. Tachezy využila zejména své dlouholeté zkušenosti v oblasti diagnostiky virových infekcí, které propojila se svým organizačním talentem.  Stala se hlavní koordinátorkou testů v centru BIOCEV, společném pracovišti 1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK, Biotechnologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR.  Dr. Tachezy reorganizovala část laboratoří BIOCEV tak, aby vyhovovaly nejvyšším nárokům na práci s infekčními biologickými vzorky. Tyto laboratoře byly vyhrazeny a speciálně vybaveny a upraveny pro testování. Organizovala také na dobrovolnické bázi pracovníky BIOCEV, většinou doktorandy a postdoktorandy, a předávala jim své nadšení. Pracovníci byli nejen řádně vyškoleni, ale měli již dlouhodobé zkušenosti v oblasti izolace vzorků RNA a obsluhy nejmodernějšího PCR instrumentária. V BIOCEV byly pod vedením Ruth sjednoceny virologické laboratoře a výzkumné infrastruktury, které se podílely na testování.

Rovněž byl sestaven podpůrný a administrativní tým složený z vědců a technických pracovníků centra BIOCEV. Celá infrastruktura se podílela na iniciativě akademických pracovišť s cílem urychlit testování populace na přítomnost viru SARS-CoV-2 v prvním období pandemie. Mezinárodní vědecký tým z centra BIOCEV pod vedením Ruth Tachezy denně prováděl vysokokapacitní testování, kontrolu a řízení kvality na více než tisícem vzorků. V březnu 2020 věnovala IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) zaměřená na transfer technologií, dr. Ruth Tachezy částku ve výši 7 milionů Kč na výzkum a vývoj nových diagnostických testů pro covid 19.

Po vypuknutí pandemie COVID-19 dr. Tachezy velmi často komentovala související události pro řadu českých médií (Česká televize, Český rozhlas a řadu novin a časopisů), stejně tak pro akademickou obec. Na přelomu let 2020 a 2021 se zapojila do nově vzniklé občanské iniciativy Sníh, která podporuje ochranu lidského zdraví před COVID. Od března 2021 je členkou Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která je vědeckým poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR. Tato mezioborová skupina vydává stanoviska, zprávy a doporučení na základě aktuálních vědeckých poznatků, přičemž integruje pohledy různých oborů včetně ekonomie, humanitních věd a práva.

 

Více informací zde: https://celsalliance.eu/

 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 21.11.2022 16:35

Akce dokumentů