E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění Nadace Nadání pro osobnosti Univerzity Karlovy

16. listopadu 2022 se na zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic sjely desítky studentů a vědců, aby společně oslavily vítěze letošních cen. V letošním roce jich Nadace Nadání předala celkem 54. 49 Cen Josefa Hlávky dostali studenti do věku 33 let. Pět osobností – nestorů a významných osobností – obdrželo Medaile Josefa Hlávky. Za naši fakultu byla oceněna absolventka katedry botaniky Veronika Konečná. Gratulujeme!

 

Laureáti Ocenění Nadace Nadání  2022. Foto: Jan Kolský, Forum

 

Laureátkou ocenění za PřF UK se stala Mgr. Veronika Konečná, Ph.D. z katedry botaniky
(školitel RNDr. Filip Kolář, Ph.D.) 

Již v prvním roce doktorského studia sepsala a publikovala výsledky své vědecké práce zaměřené na genetiku horského poddruhu prvosenky v mezioborovém mezinárodním časopise Scientific Reports. V průběhu doktorského studia ji zaujalo téma zcela nové – genomika paralelní adaptace k extrémním výzvám prostředí, kde učinila nejvýznamnější objevy zahrnující rychlou schopnost rostlin modelového rodu Arabidopsis adaptovat se na extrémně toxické půdy, tzv. hadce. Navíc odhalila, že studované rostliny k adaptaci využívaly i opakovaných mutací v témže genu, což byl mechanismus odporující stávajícím evolučním teoriím o způsobu adaptace u tak mladého druhu.

Získané poznatky nejen že posouvají teoretické porozumění obecných procesů, v evoluční biologii, ale i odhalení konkrétních „hospot“ genů má též velký potenciál pro uplatnění v aplikovaných oborech, jako je zemědělské inženýrství a fytoremediace toxických půd.

Klíčem k vědeckým úspěchům studentky, z nichž většina byla publikována již během řádné doby PhD studia, bylo kromě mimořádné organizovanosti a schopnosti široké spolupráce také odvaha pouštět se do nových přístupů a kombinovat různé metodiky.

O vysoké míře vědecké samostatnosti svědčí i zisk dvou vlastních grantových projektů GA UK ve výši přesahující 1,5 milionů korun a aktivní a zodpovědné vedení dvou magisterských studentů zapojených do jejích pokusů.


Seznam všech laureátů naleznete na stránkách Univerzity Karlovy, text Marcela Uhlíková


 

Publikováno: Čtvrtek 17.11.2022 12:20

Akce dokumentů