E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOldřich Tomíček

(* 10. 10. 1891 – † 21. 10. 1953)

Prof. Tomíček

Studium


Oldřich Tomíček se narodil v Praze 10. října 1891. Po maturitě na gymnáziu v Truhlářské ulici nastoupil dvouletou praxi v lékárně, aby se posléze zapsal na obor farmacie na Univerzitě Karlově. Diplom magistra farmacie získal na prahu první světové války 21. července 1914.

V průběhu války byl přidělen do vojenské lékárny v Innsbrucku, kde vedle své služby studoval v letech 1914–1918 místní univerzitu a v laboratoři Prof. Brunnera se zabýval syntézou indolinových sloučenin. Po skončení války se vrátil do Prahy a pokračoval ve studiu farmaceutické chemie, které ukončil získáním doktorátu 9. července 1920 a současně nastoupil jako asistent farmaceutického ústavu Univerzity Karlovy.

V letech 1923–1924 pobýval na stáži v Utrechtu, kde navázal celoživotní přátelství s otcem moderní analytické chemie I. M. Kolthofem. V roce 1925 se Oldřich Tomíček habilitoval pro obor analytická chemie a o pět let později se stal mimořádným a konečně roku 1935 řádným profesorem analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK. Od roku 1929 až do své smrti byl ředitelem ústavu analytické chemie PřF UK. V akademickém roce 1948/1949 zastával funkci děkana Přírodovědecké fakulty UK.

Prof. Tomíček byl i významným členem a často i vedoucím činitelem řady českých i zahraničních vědeckých společností. Byl znám jako vynikající řečník, neobyčejně čestný a jemný člověk se zvláštním kouzlem osobnosti. Jeho životní dráha se uzavřela náhle 21. října 1953.

Vědecká práce


Ve vědecké práci se prof. Tomíček již velmi záhy orientoval na moderní instrumentální metody analytické chemie, zejména na potenciometrii, kterou aplikoval jako indikační metodu pro řadu titrací (argentometrii, titanometrii). Je jedním ze zakladatelů odměrné analýzy v nevodných prostředích, stejně tak nesmírně přispěl k rozvoji oxidačně-redukčních titrací (titanometrie, cerimetrie).

Publikace


Kromě rozvoje metod se vždy snažil o jejich aplikaci na reálná stanovení, zejména na farmaceutickou a toxikologickou analýzu. Prof. Tomíček je autorem více než 86 původních vědeckých prací, řady knih nejen v češtině ale i v angličtině a němčině. Pro zajímavost Web of Science registruje celkem 28 Tomíčkových prací z let 1946–1956, které mají Hirschův index 12 a jsou 149krát citovány, nejnověji ještě v roce 2009.

Pedagogické působení


Pedagogické působení prof. Tomíčka bylo velmi intenzivní. Sepsal řadu vysokoškolských učebnic, z nichž se posluchači přehlednou a srozumitelnou formou učili analytické chemii a farmaceutické analýze (Kvantitativní analysa, Chemické indikátory, Potenciometrické titrace). Jeho kurzy prošly stovky studentů chemie a farmacie.

 

 

Akce dokumentů