E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřípravný kurz
k přijímacím zkouškám z chemie
do bakalářského studia

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Univerzity Karlovy
Sekce chemie
Hlavova 8
128 43 Praha 2
www.natur.cuni.cz

Modelový test

Pro koho?

Kurz je určen především zájemcům o studium těch studijních programů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z chemie.

Pokud si chcete ověřit svoje znalosti a dovednosti, můžete vyzkoušet náš cvičný test z modelových otázekhttps://bit.ly/3iwSeKb

Co je obsahem kurzu?

Kurz vychází z rozšířených modelových otázek k přijímací zkoušce z chemie PřF UK, kterou lze zakoupit v Knihovně chemické sekce PřF UK (účastníci celého přípravného kurzu dostanou Modelové otázky v ceně kurzu). Ukázková sada modelových otázek je k dispozici na stránkách pro Uchazeče o studium na PřF UK.  

Kdy kurz probíhá?

Kurz probíhá mezi 20. 1. - 4. 5. 2024 viz podrobnější harmonogram. Samotný přijímací test nanečisto proběhne 20. 4. (pouze prezenčně) a vyhodnocení 4. 5. 2024 viz podrobnější harmonogram.

Kde se kurz koná?

Kurz bude probíhat kombinovanou formou (tedy prezenčně i online) nebo pouze distančně (online - přednášky nejsou nahrávány) dle aktuálních podmínek. 

Adresa pro prezenční účast:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Hlavova 8/2030, Praha 2, posluchárna Ch 2 - 1. patro

Link pro online připojení bude rozeslán přihlášeným účastníkům po zaplacení kurzovného.

mapa

QR kód pro platbu za kurz

Jaká je cena?

- Cena kurzu je 3600 Kč (včetně přijímacího testu nanečisto a jeho vyhodnocení). Přihlášení dostanou Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie na PřF (v ceně).

- Cena za samostatný přijímací test nanečisto a vyhodnocení je 400 Kč.

Poplatek za kurz posílejte složenkou typu A nebo bankovním převodem na adresu (informace dostanete emailem po přihlášení na kurz):

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Bankovní spojení: KB Praha východ, číslo účtu: 38533021/0100

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 415504005 (nutno uvést)

Pro zahraniční platbu:

IBAN: CZ76 0100 0000 0000 3853 3021

SWIFT: KOMBCZPP

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a příjmení.

Doklad o zaplacení pošlete elektronicky na email: jana.bejckova@natur.cuni.cz, na základě toho Vám budou zaslány přístupové údaje.

Poplatek za kurz se nevrací.

Odkaz na přihlášku do kurzu

Jak se přihlásit?

Elektronicky na adrese https://goo.gl/MMFGww 

Kapacita kurzu není omezena. Přihlásit se lze kdykoliv i průběhu kurzu.

Máte nějaké otázky?

Kontaktujte nás na e-mailových adresách

Organizace kurzu a informace o kurzu

paní Jana Bejčková, e-mail: jana.bejckova@natur.cuni.cz, Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

Garant kurzu

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., e-mail: pavel.teply@natur.cuni.cz

Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřF UK

Akce dokumentů