E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita třetího věku

Univerzita třetího věku
.
Na počátku školního roku 2009-2010 byl na Chemické sekci v rámci celoživotního vzdělávání zahájen již 8. ročník kurzů Univerzity třetího věku (U3V), určených seniorům, kteří si chtějí rozšířit svoje vědomosti z oboru chemie.

Organizace kurzů


Kurzy s názvy Chemie kolem nás (2002-2006) a Chemie – zajímavá a užitečná věda (2006-2010) po celou dobu organizačně zajišťuje prof. Hana Čtrnáctová, CSc. z Katedry učitelství a didaktiky chemie ve spolupráci s paní Olgou Kaiglovou. Dosud se U3V – chemie zúčastnilo více než 100 seniorů.

Katedra učitelství a didaktiky chemie také pro realizaci kurzů U3V poskytuje učební prostory – učebnu a laboratoř. Jako přednášející v kurzech působí především pracovníci z celé Chemické sekce PřF UK v Praze, dále pak pracovníci z Akademie věd ČR a další odborníci.

Program kurzů 


Univerzita třetího věku

Program každého dvousemestrálního kurzu obsahuje 12 aktuálních témat, vybraných z jednotlivých chemických oborů, tedy z chemie anorganické, organické, analytické, fyzikální, jaderné, z chemie polymerů i biochemie.

Témata jsou zaměřena především na zajímavé a užitečné poznatky jednotlivých oborů chemie a jejich praktickou aplikaci:

 • chemické a přírodní látky,
 • nové materiály na bázi anorganických a organických sloučenin,
 • Univerzita třetího věku
  .
  nové způsoby analýzy látek,
 • toxikologie včera a dnes,
 • role a význam koordinačních sloučenin,
 • polymery a jejich použití,
 • nanomateriály a nanotechnologie,
 • potraviny a jejich chemické složení,
 • molekulární gastronomie,
 • biochemické procesy ve zdravém a nemocném organismu a možnosti léčení chorob,
 • jaderná energetika a její bezpečnost aj.
Univerzita třetího věku

Jednotlivá témata o celkovém rozsahu 4 hodiny tvoří přednášky doplněné názornými prezentacemi a diskusí s účastníky kurzu. Součástí kurzu jsou také ukázky chemických experimentů, které si mohou účastníci kurzu i sami vyzkoušet, a odborná exkurze na vybrané pracoviště v Praze nebo jejím okolí.

V období říjen 2009 – leden 2010 proběhl zimní semestr 8. ročníku U3V – chemie, na období březen – květen 2010 je již připraven program letního semestru tohoto kurzu.

 

 

Akce dokumentů