E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurzy DVPP

Máme akreditovaných 10 kurzů, které jsou určeny pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Odkaz na přihlašovací formulář

3D vizualizace, chemické aplikace, virtuální realita a další trendy ve výuce chemie-prezenční varianta

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář (teoretická a praktická činnost) a workshop

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 1800 Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit učitele s těmi nejmodernějšími dostupnými technologiemi využitelnými ve výuce chemie, které jsou vhodné pro prezenční i online (synchronní) výuku chemie. Jedná se především o moderní vizualizační hardware, ale také didakticky adekvátní chemický software, který může usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku, usnadnit pochopení složitých úseků (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). Kurz bude realizován jako jednodenní prezenční seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V rámci semináře se učitelé seznámí s vybranými moderními technologiemi a s jejich využitím v praktické výuce chemie. Mezi uvedené technologie, s jejichž technickými a didaktickými možnostmi budou učitelé v rámci kurzu seznámeni, patří zejména prostředky moderní vizualizace molekul, jevů a dějů a prostředky interaktivní výuky, tedy stereoskopická projekce, virtuální realita, tzv. chytrá zařízení (tedy tablety a smartphony) a školní měřicí systémy v kooperaci s těmito zařízeními. Probírány budou také možnosti využití uvedených zařízení při prezenční i on-line výuce. Uvedené technologie a jejich prostředky, s využitím adekvátního softwaru, mohou usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku a zejména usnadnit pochopení složitých úseků učiva (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). V dopoledním bloku přednášející učitelům představí principy práce s chytrými zařízeními a s principy adekvátního didaktického využití chytrých zařízení ve výuce chemie a dále s výhodami, ale také limity využívání chytrých zařízení ve školní praxi. V další části dopolední části programu budou účastníci seznámeni s dostupným vybraným softwarem a s principy jeho využívání ve výuce chemie, zejména se jedná o software zaměřený na tvorbu a prohlížení molekul a na software zaměřený na práci s daty. Učitelé si prezentovanou práci se softwarem a vyložené postupy sami prakticky vyzkouší a naučí se s aplikacemi pracovat. Odpolední část programu bude zaměřena na využití moderních metod trojrozměrného zobrazování a interakce s nakreslenými molekulami s využitím stereoskopické projekce a virtuální reality. Účastníci budou seznámeni s technickými předpoklady pro využití uvedených technologií a praktickými příklady pro využití technologií ve výuce chemie. Účastníci si práci s vybraným softwarem i hardwarem vyzkouší prakticky. Na závěr budou učitelé seznámeni se vzdělávacími weby katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK – www.studiumchemie.cz, www.studiumbiochemie.cz, www.chemickeprvky.cz a s obsahem vhodným pro výuku chemie s uvedenými technologiemi.

3D vizualizace, chemické aplikace, virtuální realita a další trendy ve výuce chemie – webinář

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 4 VH

Forma: jednodenní seminář (teoretická a praktická činnost) a workshop

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 800 Kč

Anotace: Cílem kurzu je seznámit učitele s těmi nejmodernějšími dostupnými technologiemi využitelnými ve výuce chemie, které jsou vhodné pro prezenční i online (synchronní) výuku chemie. Jedná se především o moderní vizualizační hardware, ale také didakticky adekvátní chemický software, který může usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku, usnadnit pochopení složitých úseků (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). Kurz bude realizován jako jednodenní online seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – první a druhý. Každý blok bude trvat 90 minut. V rámci semináře se učitelé seznámí s vybranými moderními technologiemi a s jejich využitím v praktické výuce chemie. Mezi uvedené technologie, s jejichž technickými a didaktickými možnostmi budou učitelé v rámci kurzu seznámeni, patří zejména prostředky moderní vizualizace molekul, jevů a dějů a prostředky interaktivní výuky, tedy stereoskopická projekce, virtuální realita, tzv. chytrá zařízení (tedy tablety a smartphony) a školní měřicí systémy v kooperaci s těmito zařízeními. Probírány budou také možnosti využití uvedených zařízení při prezenční i on-line výuce. Uvedené technologie a jejich prostředky, s využitím adekvátního softwaru, mohou usnadnit učiteli práci při přípravě, motivovat žáky pro výuku a zejména usnadnit pochopení složitých úseků učiva (např. vizualizovat 3D podobu chemických molekul jednodušších i složitějších biomolekul, čímž učitelé mohou docílit konkretizace učiva). V prvním bloku (90 minut) přednášející učitelům představí principy práce s chytrými zařízeními a s principy adekvátního didaktického využití chytrých zařízení ve výuce chemie a dále s výhodami, ale také limity využívání chytrých zařízení ve školní praxi. Dále budou účastníci seznámeni s dostupným vybraným softwarem a s principy jeho využívání ve výuce chemie, zejména se jedná o software zaměřený na tvorbu a prohlížení molekul. Mezi prvním a druhým blokem bude 60 minut přestávky, v rámci níž bude maximálně 30 minut věnováno reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků, minimálně 30 minut bude věnováno psychohygienické pauze. Druhý blok (90 minut) bude zaměřen na využití moderních metod trojrozměrného zobrazování a interakce s nakreslenými molekulami s využitím stereoskopické projekce a virtuální reality. Účastníci budou seznámeni s technickými předpoklady pro využití uvedených technologií a praktickými příklady pro využití technologií ve výuce chemie. Na závěr budou učitelé seznámeni se vzdělávacími weby katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK – www.studiumchemie.cz, www.studiumbiochemie.cz, www.chemickeprvky.cz a s obsahem vhodným pro výuku chemie s uvedenými technologiemi.

Základy 3D tisku a obsluhy 3D tiskárny​

TERMÍNY

Akreditace: 13654/2018-2-630

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D. a doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Cena: 2000 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit 3D tisk jako přístupnou technologii vhodnou pro výrobu didaktických pomůcek pro výuku. Učitelé si prakticky vyzkouší tvorbu obsluhu 3D tiskárny a přípravu modelů k tisku. Učitelé mohou získané vědomosti využít pro vylepšení výuky pomocí na míru vytvořených pomůcek. Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V dopoledním bloku se učitelé seznámí s historií 3D tisku a využívanými technologiemi. Následovat bude detailní  provedení procesem přípravy 3D modelu od digitálního modelu k výslednému fyzickému objektu.
Účastníci budou seznámeni s výběrem vhodné 3D tiskárny, s její obsluhou a údržbou, účastníci se naučí ovládat programy potřebné pro proces 3D tisku a přípravu vlastních jednoduchých modelů. Odpolední blok bude věnován vlastní práci účastníků, kdy si budou připravovat k tisku a tisknout vlastní fyzické modely.​

Tvorba pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí 3D tisku

TERMÍNY

Akreditace: 21528/2020-4-638

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář (teoretická a praktická činnost) a workshop

Odborný garant: RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 

Cena: 2300 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit 3D tisk jako přístupnou technologii vhodnou pro výrobu didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů. Učitelé si prakticky vyzkouší tvorbu digitálních modelů a jejich úpravu. Učitelé mohou získané vědomosti využít pro vylepšení výuky pomocí na míru vytvořených pomůcek. Kurz je zaměřen na tvorbu pomůcek pro výuku pomocí 3D tisku, cílem je ukázat možnosti a postupy tvorby digitálních modelů. Kurz bude realizován jako jednodenní seminář a workshop. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se účastníci seznámí s různými internetovými databázemi obsahujícími digitální modely. Následně se účastníci naučí vytvářet si vlastní modely orbitalů, molekul organických i anorganických látek, struktur proteinů, prostorových grafů matematických funkcí a reliéfní mapy. Při těchto postupech bude kromě samotného postupu tvorby modelů diskutován i postup jejich úpravy pro 3D tisk a možnosti použití ve výuce. Odpolední blok bude věnován práci s CAD (Computer Aided Design) programy, účastníci se naučí používat program TinkerCAD na výrobu vlastních návrhů, dále budou probrány základy práce se software Fusion360 – specializovaným CAD programem.

Badatelsky orientovaná výuka v chemii

TERMÍNY

Akreditace: 13654/2018-2-630

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 16 VH

Forma: Kurz bude realizován formou dvoudenního semináře a workshopu. Teoretické pasáže se
budou střídat s praktickou činností.

Odborný garant: RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D., Ph.D., RNDr. Milada Teplá, Ph.D.

Cena: 3500 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům badatelsky orientovanou výuku jako aktivizační metodu, která má vyšší vzdělávací potenciál než klasická transmisivní výuka. Učitelé se seznámí nejen s teoretickými principy, ale především si tyto principy vyzkouší prakticky v rámci laboratorní práce. Nedílnou součástí bude i nácvik převodu klasických úloh na úlohy badatelské.​

1) Přednáška - teoretická východiska badatelsky orientované výuky (BOV) (přednáška, 1 VH)
2) Úlohy s tématem obecné chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
3) Úlohy s tématem anorganická chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
4) Úlohy s tématem organické chemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 2 VH)
5) Principy tvorby badatelsky orientovaných úloh (přednáška, workshop, 2 VH)
6) Aplikování badatelsky orientované výuky s ohledem na různé třídy, žáky a specifické
podmínky škol učitelů účastnících se semináře (přednáška, diskuse, 2 VH)
7) Úlohy s tématem biochemie (laboratorní práce a jejich rozbor, 3 VH)
8) Závěrečné shrnutí badatelsky orientované výuky (přednáška, diskuse, 1 VH)

Bezpečnost práce ve školní laboratoři

TERMÍNY

Akreditace: 21528/2020-4-638

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář

Odborný garant: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Vyučující: doc. RNDr. Karel Nesměrák, doc.RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D., Mgr. Jakub Režňák, RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Anotace: Kurz bude realizován jako jednodenní seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé formou přednášky seznámí s právními předpisy a zákony souvisejícími s prací ve školní laboratoři, s obecnými zásadami bezpečnosti v laboratoři, s problematikou likvidace nebezpečných odpadů a s první pomocí. V odpoledním bloku si účastníci vyzkoušejí jednání v modelových situacích, které úzce souvisejí s bezpečností práce. Naučí se uhasit oheň, pracovat s hasícími prostředky, reagovat na různá poranění apod.

Efektní experimenty pro výuku chemie

TERMÍNY

Akreditace: 21528/2020-4-638

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní laboratorní cvičení s prvky semináře

Odborný garant: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Luděk Míka, Ph.D., RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům efektní, motivační experimenty z celého spektra vědního oboru chemie. Učitelé si experimenty též prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody, postupy převezmou do své výuky. Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. V laboratorním cvičení si učitelé vyzkouší efektní a přitom mnohdy jednoduché experimenty. V rámci kurzu se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty, experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). V rámci kurzu budou diskutovány a demonstrovány technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V dopoledním bloku se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.). V odpoledním bloku se učitelé seznámí s experimenty z následujících oblastí: motivační experimenty (ohnivé, výbušné), experimenty s kapalným dusíkem a další efektní experimenty (oscilační reakce, modifikace běžných pokusů). V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z celého spektra vědního oboru chemie – anorganická chemie, obecná, fyzikální, organická a biochemie. Učitelé si probírané experimenty prakticky vyzkoušejí.

Efektní experimenty z organické chemie

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář a workshop

Odborný garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D.

Cena: 2200 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům efektní a motivační experimenty z oborů organické chemie. Učitelé si experimenty prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody a postupy předají na středních školách svým žákům. Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z oboru organické chemie, které jsou jednoduše proveditelné ve školních laboratořích, a to jak demonstračně, tak ve formě laboratorních cvičení. Konkrétně se bude jednat o experimenty demonstrující základní organické reakce, důkazové reakce, experimenty se sacharidy, barevné experimenty apod. Účastníci se seznámí s různými možnostmi využití těchto experimentů ve výuce chemie, všechny zmíněné experimenty si budou moci sami prakticky vyzkoušet.

Efektní experimenty z přírodních látek a biochemie

TERMÍNY

Akreditace: 734/2021-4-159

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář a workshop

Odborný garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D.

Cena: 2200 Kč

Anotace: Cílem kurzu je představit učitelům efektní a motivační experimenty z oborů přírodních látek a biochemie. Učitelé si experimenty prakticky vyzkouší. Učitelé získané chemické dovednosti, metody a postupy předají na středních školách svým žákům. Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny. V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z oboru přírodních látek a biochemie, které jsou jednoduše proveditelné ve školních laboratořích, a to jak demonstračně, tak ve formě laboratorních cvičení. Konkrétně se bude jednat o experimenty extrakce a izolace různých přírodních látek, důkazové reakce funkčních skupin v molekule přírodních látek, experimenty s přírodními barvivy apod. Účastníci se seznámí s různými možnostmi využití těchto experimentů ve výuce chemie, všechny zmíněné experimenty si budou moci sami prakticky vyzkoušet.

Efektní experimenty z organické chemie a biochemie

TERMÍNY

Akreditace: 13654/2018-2-630

Místo konání: Učební prostory KUDCh, PřF UK, Albertov 3 či Hlavova 8, Praha 2

Hodinová dotace: 8 VH

Forma: jednodenní seminář a workshop

Odborný garant: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D.

Cena: 2000 Kč

Anotace: Kurz bude realizován jako jednodenní laboratorní cvičení a seminář. Kurz bude rozdělen na dva bloky – dopolední a odpolední. Každý blok bude trvat 4 hodiny.
V kurzu budou odborníky prezentovány zajímavé efektní pokusy z oboru organické chemie a biochemie, které jsou jednoduše proveditelné ve školních laboratořích, a to jak demonstračně, tak ve formě laboratorních cvičení. Konkrétně se bude jednat o experimenty demonstrující základní  organické reakce, důkazové reakce a izolace různých přírodních látek, experimenty s přírodními barvivy apod.
Účastníci se seznámí s různými možnostmi využití těchto experimentů ve výuce chemie, všechny zmíněné experimenty si budou moci sami prakticky vyzkoušet.

nahoru

 

 

 

 

 

Akce dokumentů