E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPetr Kulhánek

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

.Petr Kulhánek vystudoval v roce 1983 obor matematická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Kandidátem věd se stal v roce 1987 poté, co dokončil práci na téma „Urychlovače plazmatu“ a i nadále se věnoval modelům a simulacím plazmatu. Docentem se stal v roce 1996 („Teoretické modely z-pinčů“) a profesorem aplikované fyziky v roce 2005 („PIC simulace plazmových vláken“).

Petr Kulhánek dlouhodobě popularizuje fyziku, astrofyziku a astronomii. Je zakladatelem sdružení Aldebaran Group for Astrophysics a koordinuje myšlenkovou náplň serveru Aldebaran.cz. Již od dob svých studií spolupracuje se Štefánikovou hvězdárnou v Praze.

V roce 2010 mu Česká astronomická společnost udělila cenu Littera Astronomica za významný příspěvek k popularizaci astronomie v Česku

Je autorem mnoha knižních publikací:

  • Petr Kulhánek a kol.: Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí, Nakladatelství Dialog, Litvínov, 2004
  • Petr Kulhánek a kol.: Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí II, Nakladatelství Aldebaran, Valašské Meziříčí, 2005
  • Petr Kulhánek, Jakub Rozehnal: Hvězdy, planety, magnety, Mladá fronta, Praha, 2007
  • Petr Kulhánek a kol.: Astronomie a fyzika – nové obzory, Nakladatelství Aldebaran Group for Astrophysics, Praha, 2010
  • Petr Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu, Nakladatelství Aldebaran Group for Astrophysics, Praha, 2011
  • Petr Kulhánek: Blýskání, Nakladatelství Aldebaran Group for Astrophysics, Praha, 2011

Akce dokumentů