E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTomáš Páleníček

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.

.Studoval Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které dokončil v roce 2001. V roce 2009 získal doktorský titul (Ph.D.) v oboru neurověd na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zabýval se rolí dopaminergní a serotonergní neurotransmise v animálním modelu schizofrenie. V roce 2010 získal funkční odbornost v elektroencefalografii. V současné době je členem výzkumné skupiny neurobiologie psychických poruch, neurobiologie závislostí v Centru neuropsychiatrických studií Psychiatrického centra Praha. V současné době je školitelem diplomových prací zaměřujících se na roli kanabinoidních systémů v neurobiologii a léčbě psychotických onemocnění.

Akce dokumentů