E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStanislav Smrček

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

.

Léčiva a životní prostředí

Humánní a veterinární léčiva se v posledních desetiletích stala běžným prostředkem k léčení všemožných onemocnění. V případě vážných nemocí pomáhají zásadním způsobem zachovat životy, v případě lehčích onemocnění výrazně urychlují proces uzdravení a zvyšují životní komfort pacientů.

Co se ale s léčivy stane, když splní svůj úkol v organismu? Kam se podějí původní látky či jejich metabolity? A jak je to vlastně s mediálně atraktivními zprávami o neblahém vlivu léčiv na životní prostředí? Na to všechno odpoví přednáška, která se bude zabývat osudem léčiv v organismu, jejich průnikem do životního prostředí, vlivem na živé organismy a následně i možnostmi eliminace léčiv a metabolitů z ekosystému. Primárně jsou těmito látkami kontaminovány především vodní ekosystémy, zprostředkovaně potom i suchozemské organismy. Pozornost proto bude věnována i čištění odpadních vod a moderním biotechnologickým metodám dekontaminace s využitím rostlin – fytoremediace.

Akce dokumentů