E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMartin Fusek

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

.Roku 2012 se stal profesorem v oboru biochemie VŠCHT Praha. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu „technology transfer“ na konkrétních projektech. V neposlední řadě nutno zmínit i praxi pedagogickou.

Je autorem více než 50 původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií. V současné době stojí v čele klastru MedChemBio a je výkonným ředitelem společnosti, která zajišťuje proces „technology transfer“ pro Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, v.v.i.

Akce dokumentů