E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLidé a kontakty

Vedoucí katedry:  Prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.

Zástupce vedoucí katedry:  Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

Garant oboru: Prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Garant doktorského studijního programu: Doc. Miroslav Šulc, Ph.D.
Tajemník: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
Tajemník pro doktorské studium: RNDr.Tomáš Ječmen, Ph.D.
Poradce pro studium a koordinátor pro SIS:  Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

Sekretářky katedry:  Ing. Ivana Schumannová, Pavlína Kábová

 

 

 

email:  biochemnatur.cuni.cz
telefon:  +420 22195 1284
fax:  +420 22195 1283

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci
(interní členové katedry)

Jméno                                                                    E-mail                                          Místnost          Telefon                     

 

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. hodeknatur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. hudeceknatur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. konvalnatur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
Prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. marketa.martinkovanatur.cuni.cz 1. patro 217 221951242
Prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. ryslnatur.cuni.cz 1. patro 209 221951282

 

     
Doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc. olga.heidingsfeldnatur.cuni.cz 1. patro 207 221951275
Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. vacmarnatur.cuni.cz suterén 24C 221951344
Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. misnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
       
RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D. katerina.belonoznikovanatur.cuni.cz 1. patro 209 221951282
Mgr. Jan Bláha, Ph.D. jan.blahanatur.cuni.cz 1. patro 204 221951272
RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. michaela.moserovanatur.cuni.cz 1. patro 367 221951277
RNDr. Věra Černá, Ph.D. vera.cernaatnatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. helena.dracinskanatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. veronika.hyskovanatur.cuni.cz 1. patro 209 221951282
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D. josef.chmeliknatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
Mgr. Radek Indra Ph.D. radek.indranatur.cuni.cz 1. patro 221 221951285
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. jecmenatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281
Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. petr.jerabekatnatur.cuni.cz 1. patro 215 221951280
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. kuanatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D. bozena.kubickovanatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
RNDr. Petr Man, Ph.D. petr.mannatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Petr Novák, Ph.D. pnovakatbiomed.cas.cz 1. patro 216 221951281  
Ing. Adriana Osičková, Ph.D. osickovaatbiomed.cas.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Petr Pompach, Ph.D. petr.pompachatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. renata.ptackovaatnatur.cuni.cz 1. patro 216 221951281  
RNDr. Dagmar Svášková, Ph.D. aimovadnatur.cuni.cz 2. patro 368 221951241
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. ondrej.vanekatnatur.cuni.cz 1. patro 204 221951272

 

Techničtí zaměstnanci

Jméno                                    E-mail                                     Místnost         Telefon          

Anna Ammerová anna.ammerovacentrum.cz 1. patro 221 221951267
Lucie Čejdová lucie.cejdovanatur.cuni.cz 1. patro 206 221951274
Pavlína Kábová kabovanatur.cuni.cz 1. patro 205 221951273
Zuzana Prokopová prokopozunatur.cuni.cz 1. patro 206 221951274
Ing. Ivana Schumannová biochemnatur.cuni.cz 1. patro 20 221951284

 

Externí učitelé a členové katedry

Jméno E-mail Pracoviště Místo
 
Prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. ettrichatnh.cas.cz Jihočeská univerzita České Budějovice
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. rhamplatendo.cz Endokrinologický ústav Praha
Prof. Mgr. Marek Šebela,Dr., Ph.D. et Ph.D. marek.sebelaatupol.cz UP Olomouc
Doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D. bojarovaatbiomed.cas.cz MBÚ AV ČR Praha
Doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. bryndaatimg.cas.cz ÚMG AV ČR Praha
Doc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D. Zbynek.Hegeratceitec.vutbr.cz CEITEC  Brno
Doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. Richard.Hrabalatvscht.cz VŠCHT Praha
Doc. RNDr. Věra Jonáková, DrSc. vera.jonakovaatimg.cas.cz BTÚ AV ČR Praha
Doc. Jan Pačes, Ph.D. jan.pacesatimg.cas.cz ÚMG AV ČR Praha
Doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. psoucekatszu.cz SZÚ Praha
Doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D., DrSc. svobodapatbiomed.cas.cz Katedra fyziologie PřF UK Praha
Doc. RNDr. František Šmíd, CSc. frantisek.smidatlf1.cuni.cz 1. LF UK Praha
RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. cyril.barinkaatimg.cas.cz BTÚ AV ČR Praha
RNDr. Befekadu Asfaw, CSc. basfawatcesnet.cz 1. LF UK a VFN Praha
Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D. bouraatuochb.cas.cz ÚOCHAB AV ČR Praha
Dr. Eva Frei, Ph.D. Eva.Freiatnct-heidelberg.de DKFZ Německo Heidelberg
RNDr. Hana Hansíková, CSc. HHansikovaatseznam.cz 1. LF UK a VFN Praha
RNDr. Jiří Jiráček, CSc. jiracekatuochb.cas.cz ÚOCHAB Praha
RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D. tokbatmedicon.cz IKEM Praha
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. kopeckyatkarlov.mff.cz MFF UK Praha
RNDr. Jan B.V. Kvíčala, CSc. jkvicala45atgmail.com Endokrinologický ústav Praha
RNDr. Jana Ledvinová, CSc. jledvinatcesnet.cz 1. LF UK Praha
RNDr. Kateřina Levová, katerina.levovaatvfn.cz ÚLBLD 1. LF UK a VFN Praha
RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. pavlina.rezacovaatimg.cas.cz ÚMG AV ČR Praha
RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D. pavla.postlerovaatimg.cas.cz BTÚ AV ČR Praha
Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D. kvido.strisovskyatuochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR Praha
RNDr. Petr Větrovský, Ph.D. p.vetrovskyatseznam.cz BIOTRONIK s r. o. Praha
RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. jiri.vondrasekatuochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR Praha
RNDr. Marek Vrbacký, Ph.D. vrbackyatbiomed.cas.cz FgÚ AV CR Praha
RNDr. Lenka Žáková, Ph.D. zakovaatuochb.cas.cz ÚOCHB AV ČR Praha

 

Studenti doktorského studia (PhD studenti)

Aktuální seznam studentů doktorského studia studujících na katedře biochemie PřF UK naleznete v databázi studijního informačního systému (SIS) po přihlášení s uvedeným nastavením (Obor:Biochemie (4XBIOCH), Studijní stav: studuje).

 

Akce dokumentů