E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. získal Cenu Rudolfa Lukeše

Cena Rudolfa Lukeše je udělována Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie České Společnosti Chemické za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech.

 

Profesor RNDr. Petr Štěpnička je vedoucím skupiny Organoprvkové chemie a katalýzy na Katedře anorganické chemie. Tato skupina se dlouhodobě soustředí především na přípravu nových ferrocenových ligandů a studium jejich strukturních a koordinačních vlastností. Zvláštní pozornost je věnována použití připravených sloučenin v katalýze synteticky důležitých organických reakcí.

 

 


Cena Rudolfa Lukeše

Za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie udělovaná Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH. Pro prvních 5 let je Cena sponzorovaná firmou Lach-Ner. Laureáta vybírá mezinárodní komise (předseda prof. J. Siegel), která zaručí nezaujatost a vysokou odbornou úroveň oceněných.
Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam výsledků. Tato Cena není určena k ocenění celoživotního díla ani přínosu k rozvoji ČSCH či jejich odborných skupin.
 


Nositelé ceny:

2012 Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AVČR)
2013 Prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF UK Praha)
2014 Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. (PřF MU Brno)
2015 Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR v.v.i.)
2016 Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (PřF UK Praha)

 

 

Publikováno: Pátek 11.11.2016 12:35

Akce dokumentů