E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Obr
Obrázky
Aktuality
Zobrazení novinek a událostí všech typů zadaných do portálu v našem a nadřízených pracovištích seřazených sestupně podle data (tj. nejnovější první).
Ukončení dostupnosti tištěných verzi časopisů (ACS, CCCC)
Změny v přístupu k databázím Beilstein a Gmelin
Důležité změny v přístupu k informačních zdrojům v roce 2011 !!!
Článek v Inorganic Chemistry o boranových komplexech
Volný přístup do WIREs Computational Molecular Science
Baktericidní nanovlákenné materiály aktivované světlem
Chemical Abstracts – přechod na webovou verzi
Jiří Tauchman získal Bolzanovu cenu za rok 2012
Nové antivirové nanovlákenné materiály
Blahopřejeme Tereze Krchové k získání Ceny manželů Coriových za rok 2013
Mgr. Tereza Krchová, studentka Katedry anorganické chemie PřF UK, vyhrála na 13. ročníku Konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů se svou přednáškou v oboru organická chemie Cenu manželů Coriových za rok 2013.
Katedra anorganické chemie vypisuje Stipendium Bohuslava Braunera
Katedra anorganické chemie vypisuje speciální stipendium jako motivační odměnu pro studenty magisterského oboru Anorganická chemie.
Konference "Pokroky anorganické chemie"
"Ukončení podpory" Windows XP
Pozvánka na seminář věnovaný krystalografii (50 let)
Inovace projekční techniky v přednáškových místnostech CH1, CH2 a CH5
Minikonference UNCE 2016
Centre for Supramolecular Chemistry
Upozornění pro uživatele (a zájemce) programu Mestrenova.
Odstranění problému s chybou licence.
Doc. Jana Vejpravová z katedry anorganické chemie získala prestižní ERC juniorský grant
Doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. je absolventkou katedry anorganické chemie, na níž také vyučuje. Současně také vede vědecký tým na Fyzikálním ústavu AV ČR. Nedávno se jí podařilo získat prestižní juniorský grant Evropské výzkumné rady (ERC Starting grant).
Studenti anorganické chemie byli oceněni na 68. sjezdu chemiků
Studenti katedry anorganické chemie Mgr. Peter Urbanovský a Bc. Filip Koucký byli během 68. sjezdu chemiků oceněni cenami o nejlepší plakátové sdělení. Peter Urbanovský získal cenu rektora Univerzity Pardubice a Filip Koucký cenu IUPAC Poster Prize. Gratulujeme!
Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. získal Cenu Rudolfa Lukeše
Cena Rudolfa Lukeše je udělována Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie České Společnosti Chemické za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech.
CUCAM Workshop
65. výročí objevu ferrocenu
V časopise European Journal of Inorganic Chemistry vyšlo při příležitosti 65. výročí objevení ferrocenu speciální číslo věnované pokrokům v této oblasti chemie. Editorem tohoto vydání byl Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. z katedry anorganické chemie.
Pozvánka na přednášku "Advanced vibrational spectroscopy as tool for investigation of phase transitions in simple molecular complexes"
přednese Dr. Marek Drozd
Pozvánka na sérii přednášek Prof. Grega M. Swaina
Za podpory Fulbright Specialist Grant Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State a Fullbrightovy komise v České republice se uskuteční série přednášek a seminářů Prof. Grega M. Swaina z Michigan State University, USA.
Seminář UNCE 2018
Seminář UNCE 2019
Obnovení licence programů ChemOffice a AVG
Přírodověda populárně – Z teorie do zkumavky aneb unikátní zlatný klastr a další sloučeniny
Zde přinášíme odkaz na popularizační článek o přípravě unikátního klastru sedmi atomů zlata ve skupině prof. Petra Štěpničky z naší katedry.
Pozvánka na přednášku QVC: "TRAP Radiopharmaceuticals: How Coordination Chemistry from Prague made its way into clinics worlwide"
We cordially invite you to the "Quo Vadis Chemistry" lecture "TRAP Radiopharmaceuticals: How Coordination Chemistry from Prague made its way into clinics worlwide" which will be delivered by Prof. Johannes Notni, Clinic for Nuclear Medicine, University Hospital Essen, Germany. The lecture takes place on 18th of October at 3:40 p.m. at the Lecture Hall CH2, the School of Chemistry Building, FoS CU, Hlavova 8, Prague 2.
Seminář UNCE SCI/014 2021
Vědcům z Katedry anorganické chemie se podařilo získat prestižní evropský grant HORIZON
Pozvánka na přednášku QVC: "What can we learn from the depiction of the 16th and 17th centuries alchemical laboratories"
přednese Mgr. Ivo Purš, Ph.D.
Pozvánka na přednášku: "Antidiabetic agents based on zinc and vanadium complexes"
přednese Prof. Franc Perdih
Perdih_seminar.pdf
Pozvánka na přednášku: "Benefits and pitfalls of multiple crystal forms − A quantum crystallography perspective"
přednese Dr hab. Marlena Gryl
Gryl seminář
Pozvánka na přednášku: "The Alchemy of Vacuum / Hybridizing Light and Matter"
přednese Prof. Thomas W. Ebbesen
20220624_invitation_Ebbesen.pdf
Přírodověda populárně – Korunovační klenot organokovové chemie
Zde přinášíme odkaz na přehledový článek prof. Petra Štěpničky z naší katedry věnovaný ferrocenu, který letos slaví 70 let od svého objevu.
Ferrocen
Pozvánka na přednášku QVC: "Epimeric Pyrroloimidazolones in the Asymmetric Synthesis of Substrates with Planar, Central and Axial Chirality"
přednese Professor Costa Metallinos

Akce dokumentů