E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme Tereze Krchové k získání Ceny manželů Coriových za rok 2013

Mgr. Tereza Krchová, studentka Katedry anorganické chemie PřF UK, vyhrála na 13. ročníku Konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů se svou přednáškou v oboru organická chemie Cenu manželů Coriových za rok 2013.


Ve vítězné  přednášce s názvem Nové MRI kontrastní látky využívající přenosu saturace – kontrastní látky typu CEST (Chemical Exchange Saturation Transfer) prezentovala Tereza Krchová výsledky své práce, během níž se syntézou a studiem těchto látek zabývala.

Mgr. Tereza Krchová je studentkou prvního ročníku doktorského studia na Katedře anorganické chemie PřF UK, kde pracuje pod vedením doc. RNDr. Jana Kotka, Ph.D. Zabývá se přípravou a studiem nových kontrastních látek pro tomografii magnetické rezonance (MRI, Magnetic Resonance Imaging), jež jsou založeny na přenosu saturace prostřednictvím chemické výměny mezi protony vody a vyměnitelnými protony dané paramagnetické kontrastní látky. Díky vysoké citlivosti na okolní podmínky by mohly být tyto kontrastní látky využity například jako teplotní nebo pH sondy. Velký potenciál těchto látek je také ve sledování osudu značených buněčných kultur po buněčných transplantacích.

Tereza Krchová

 Tereza Krchová                                                                                       Foto: archiv Terezy Krchové

 

Konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů


13. ročník Konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů se konal 14. – 17.5. 2013 ve Žďáru nad Sázavou a je mezioborovým setkáním mladých vědeckých a výzkumných pracovníků z oboru chemie, biochemie a molekulární biologie a oborů příbuzných. Pořadatelem je Česká společnost chemickáČeská společnost pro biochemii a  molekulární biologii spolu s hlavním partnerem firmou Sigma-Aldrich spol. s r.o. Konference se mohou zúčastnit studenti, vědečtí a výzkumní pracovníci do 35 let (ročník narození 1978 a mladší), jejichž domovské pracoviště je na území České nebo Slovenské republiky. Přihlásit se zájemci mohou do sekce chemie či do sekce biochemie a molekulární biologie, a to jak s přednáškou nebo v posterové sekci. Vítězům je udělována Cena manželů Coriových, nositelů Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kteří byli původem z Prahy.

 

Publikováno: Středa 22.05.2013 17:05

Akce dokumentů