E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedrální knihovna

Nestačí jen vážit si knih víc než zlata a chovat je jako poklady
– neboť k čemu je ukrytý poklad? Kromě úcty je třeba knihy číst,
aby poklady moudrosti v nich zakopané byly vykopány,
aby se dostaly na denní světlo a uživalo se jich.
J. A. Komenský, 1650

Součástí katedry analytické chemie je i katedrální knihovna, zaměřená především na speciální monografie z analytické chemie. Fond knihovny (více než 3000 svazků) je zachycen v Centrálním katalogu UK.

Knihovnu spravuje doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. Výpůjčky žádejte prostřednictvím Knihovny chemie PřF UK.


Akce dokumentů