E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOcenění členů naší katedry

U příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému byly děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., předány významným chemikům Pamětní medaile PřF UK. Ocenění se dostalo i zástupcům naší katedry prof. Jiřímu Barkovi a prof. Františku Opekarovi. Blahopřejeme.

Akce dokumentů