E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníXXXIX. Moderní elektrochemické metody · Jetřichovice 2019

Srdečně vás zveme k účasti na XXXIX. ročníku mezinárodní konference „Moderní Elektrochemické Metody (MEM)“, která se tradičně koná v Jetřichovicích u Děčína. V tomto roce konference proběhne ve dnech 20.–24. května 2019 za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedry analytické chemie, PřF UK, Praha. Těšíme se na Vás.
Přiložený soubor: 1.info_MEM2019 CJ.pdf
Publikováno: Sobota 02.03.2019 00:00

Akce dokumentů