E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
progress-on-drinking-water-research_image
progress-on-drinking-water-research_file1
modern-electroanalytical-methods-2009_image
blahoprejeme_image
xi.-mezinarodni-konference-201esoucasny-stav-a-perspektivy-analyticke-chemie-v-praxi201c-1_image
cena-shimadzu-2010_image
cena-shimadzu-2010_file1
blahoprejeme-1_image
blahoprejeme-publikace-v-chemical-reviews-s-if-23.592_image
13.-rocnik-souteze-201eo-cenu-firmy-merck201c_image
skoleni-scifinder_image
Vynikající úspěch studentů katedry analytické chemie
Studenti Katedry analytické chemie naší fakulty nás dne 10. listopadu 2010 výborně reprezentovali na 12. Slovenské studentské vědecké konferenci pořádané na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Získali čtyři vítězná místa.
Ocenění vědecké práce
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., vedoucí katedry analytické chemie naší fakulty, byl jmenován do International Advisory Board prestižního mezinárodního časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry (IF = 3,480). Blahopřejeme.
Seminář k Prof. Zýkovi
Katedra analytické chemie a Česká společnost chemická vás srdečně zvou na setkání pořádané pod záštitou děkana PřF UK prof. Bohuslav Gaše "Vzpomínky na nedávno zesnulého prof. Jaroslava Zýku". Setkání se uskuteční v úterý 29. března 2011 v posluchárně CH1 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2) od 14:00.
Prof. Jaroslav Zýka
Matysik
Přednáška prof. F.-M. Matysika
Ohlas přednášky prof. F.-M. Matysika přednesené na semináři katedry analytické chemie PřF UK.
euchems_logo
Největší evropské setkání chemiků bude v Praze
Ve dnech 26.–30. srpna 2012 proběhne v Praze v Kongresovém centru 4th EuCheMS Chemistry Congress
euchems_prague.pdf
Seminář pro studenty z Kazachstánu
Ve čtvrtek 21. července 2011 navštívila katedru analytické chemie PřF UK skupina dvanácti postgraduálních studentů z Kazachstánu. Návštěva se uskutečnila na základě žádosti Prague Development Center (www.pradec.eu), v rámci vzdělávacího semináře „Chemie a chemický průmysl. Trendy a perspektivy v České republice a EU“. Průvodcem účastníkům byl Prof. Jiří Zima, který je seznámil s vědeckou a výzkumnou činností katedry.
7th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’
Department of Analytical Chemistry invites you to the 7th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’, to be held at the Institute of Chemistry, Hlavova 8, 128 43 Prague 2 in the main lecture hall CH1 (Brauner’s Lecture Theatre) on 29–30 September 2011.
Z úspěchů katedry analytické chemie
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., člen týmu elektrochemických analytických metod na katedře analytické chemie naší fakulty, byl jmenován do redakční rady nově založeného mezinárodního časopisu Journal of Analytical Sciences, Methods and Instrumentation (JASMI) patřícího do skupiny časopisů amerického vydavatelství Scientific Research Publishing.
Z publikační aktivity naší katedry
V časopise Electroanalytis 23: 9 (2011), 2226 – 2231 vyšel článek „Preparation and Properties of Reference Electrodes Based on Silver Paste Amalgam“ autorů Bogdana Yosypchuka, Jirího Barka a Oksany Yosypchuk. Blahopřejeme.
Z úspěchů studentů katedry analytické chemie PřF UK
Student postgraduálního studia analytické chemie Mgr. Aleš Daňhel získal 2. místo ve XIII. ročníku Ceny Shimadzu za práci „Vývoj a využití krystalových stříbrných amalgamových elektrod ve voltametrii a amperometrii“. Blahopřejeme.
q-sense_E4
obrázek
Seminář o QCM-D (Křemenné mikrováhy s analýzou disipace energie)
Ve čtvrtek 22. 9. 2011 od 10hod. proběhl na Katedře analytické chemie miniseminář s firmou Chromspec, námětem bylo seznámení s technikou QCM-D. Specialistka švédské firmy Q-Sense paní Jennie Wikström ve své přednášce a následné diskuzi hovořila o možnostech studia vlastností tenkých vrstev a nanočástic na různých senzorech. Tato technika slouží i ke sledování dějů na površích nejen v průtokovém režimu.
Z publikační činnosti naší katedry
Článek autorského kolektivu Aleš Daňhel, Věra Mansfeldová, Pavel Janda, Vlastimil Vyskočil a Jiří Barek "Crystallic silver amalgam - a novel electrode material", pojednávající o přípravě, charakterizaci a využití pracovních elektrod na bázi nového elektrodového materiálu - krystalického stříbrného amalgamu, byl uveřejněn na stránkách prestižního časopisu Analyst 136: 18 (2011), 3656 - 3662.
Z publikační činnosti naší katedry
Speciální číslo časopisu Current Organic Chemistry 15:17 (2011), věnované využití elektrochemie v organické chemii, vzniklo i za přispění členů naší katedry.
Cena Merck 2012
Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s Českou společností chemickou a firmou Merck spol. s r. o. pořádají ve dnech 1. a 2. února 2012 již 15. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck“.
merck_logo
Spolupráce s Pakistani Centre of Excellence in Analytical Chemistry
V říjnu 2011 bylo podepsáno Memoradnum of Understanding o spolupráci Katedry analytické chemie PřF UK a Pakistani Centre of Excellence in Analytical Chemistry, University of Sindh, Jamshoro o spolupráci mezi oběma pracovišti v oblasti vývoje i praktických aplikací moderních analytických technik.
2011_pakistani
2011_MOU
Eurobakalář a euromagistr
Katedra analytické chemie UK PřF úspěšně reakreditovala u Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy právo udělovat prestižní tituly eurobakalář a auromagistr pro obory Analytické chemie a Klinická a toxikologická analýza až do roku 2016.
euromaster.jpg
Bratislava_Foto.jpg
Vynikající úspěch studentů katedry analytické chemie
Studenti Katedry analytické chemie naší fakulty nás dne 9. listopadu 2011 výborně reprezentovali na 13. Slovenské studentské vědecké konferenci pořádané na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.
Pozvanka_Coufal_Kapilarni_elektroforeza
Profesorská přednáška Doc. RNDr. Pavla Coufala, Ph.D. "Kapilární elektroforéza" 3. 1. 2012 od 14 hod. v CH2
V úterý 3. ledna 2012 od 14-ti hodin přednese Doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. v posluchárně CH2 v budově chemie UK PřF v rámci semináře katedry analytické chemie svou profesorskou přednášku s názvem "Kapilární elektroforéza". Všichni jsou srdečně zváni.
Katedra analytické chemie PřF UK se úspěšně zapojila do Mezinárodního roku chemie
Rok 2011 byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem chemie. O tom ví dnes již snad každý. Mimo to byl však rok 2011 též mezinárodním rokem lesů, lidí afrického původu a mládí. Mezinárodní roky jsou vyhlašovány pravidelně od roku 1959 Organizací spojených národů za účelem zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti o závažných globálních problémech. V rámci roku chemie se v průběhu celého kalendářního roku uskutečnilo pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO a Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) více než šest desítek nejrůznějších akcí v jedenácti městech České republiky. Společným cílem všech akcí bylo zlepšit obraz chemie u veřejnosti, ukázat ji jako prostředek zajištění lidských potřeb, zvýšit zájem o ni u mladé generace, podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie a zdůraznit úlohu žen ve vědě. Mezi zástupci významných českých výzkumných, vzdělávacích, státních i soukromých institucí nechyběla ani Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, v jejímž rozsáhlém organizačním týmu, pod vedením Dr. Šmejkala, nechyběli ani zástupci katedry analytické chemie PřF UK. Jednotlivé akce, kterých jsme se za katedru analytické chemie zúčastnili, jsou popsány níže.
IYCh2011
Chemický jarmark Liberec
24. 6. 2011
Věda v ulicích Kladna
10. 6. 2011
Z publikační aktivity naší katedry
Článek autorského kolektivu Dana Deýlová, Vlastimil Vyskočil a Jiří Barek "Voltammetric determination of 2-amino-6-nitrobenzothiazole at two different silver amalgam electrodes", který popisuje srovnání dvou typů stříbrných pevných amalgamových pracovních elektrod použitých pro stanovení stopových množství 2-amino-6-nitrobenzothiazolu (prekurzoru pro přípravu průmyslových barviv a potenciálního polutantu povrchových vod), byl uveřejněn na stránkách prestižního časopisu Electrochimica Acta 62 (2012), 335-340.
EA_miniatura.jpg
Z mezinárodní spolupráce katedry analytické chemie
Katedra analytické chemie se zapojila do mezinárodního projektu Chemlab II Praktická výuka pro mladé chemiky.
chemik.jpg
Z publikační činnosti katedry analytické chemie
V průběhu roku 2011 byly v časopise Collection of Czechoslovak Chemical Communications publikovány vědecké články, jejichž autoři je věnovali jako poděkování jubilantům, kteří se významnou měrou podíleli na rozvoji a propagaci polarografie. Také členové týmu elektrochemických analytických metod na naší katedře přispěli celkem sedmi příspěvky.
CCCC_cover.jpg
Úspěch studentů naší katedry
Bc. Jan Mika, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie, obsadil vynikající 3. místo v jubilejním 15. ročníku prestižní celostátní soutěže "O cenu firmy Merck 2012" za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. Jeho soutěžní práce nesla název "Změny povrchové struktury pastové elektrody z mikročástic skelného uhlíku v methanolickém roztoku". Blahopřejeme!
Z úspěchů pracovníků naší katedry
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., člen týmu elektrochemických analytických metod na Katedře analytické chemie PřF UK Praha, byl jmenován do redakční rady nově založeného mezinárodního časopisu Precision Instrument and Mechanology (PIM) patřícího do skupiny časopisů vydavatelství The World Academic Publishing.
pim.jpg
Blahopřejeme
Členka katedry analytické chemie RNDr. Karolina Pecková, Ph.D., získala 17. května 2012 prestižní stipendium L´Oréal Pro ženy ve vědě. Byla oceněna za projekt zaměřený na využití elektrochemických metod pro charakterizaci a aplikace supramolekulárních systémů na bázi žlučových kyselin. Blahopřejeme.
peckova.jpg
Z úspěchů pracovníků naší katedry
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D., člen týmu elektrochemických analytických metod na katedře analytické chemie naší fakulty, byl jmenován do redakční rady mezinárodního časopisu Open Journal of Applied Biosensor (OJAB) patřícího do skupiny časopisů amerického vydavatelství Scientific Research Publishing.
Miniature_Web.jpg
Z publikačních úspěchů týmu elektrochemických analytických metod
Redakce časopisu Critical Reviews in Analytical Chemistry (nakladatelství Taylor & Francis), který v letošním roce dosáhl dlouhodobě nejvyšší hodnoty svého impaktního faktoru 3,902, zveřejnila na svých webových stránkách seznam pěti nejcitovanějších prací za roky 2009 až 2011. Všechny tyto přední příčky obsadily příspěvky ze zvláštního čísla vydaného v roce 2009 u příležitosti 50. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografii profesoru Jaroslavu Heyrovskému (ročník 39, svazek 3), na kterém se autorsky podíleli členové týmu elektrochemických analytických metod naší katedry.
crit_rev_anal_chem.jpg
Vynikající publikační úspěch našich studentů
Mgr. Jana Krasulová, studentka doktorského studia oboru analytické chemie na naší katedře, je členkou autorského týmu publikace "Explosive Backpacks in Old Termite Workers", která vyšla v červnovém čísle prestižního vědeckého časopisu Science (IF = 31.201). Blahopřejeme.
cover-enclosure.gif
Invitation to the 8th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry"
Department of Analytical Chemistry cordially invites you to the 8th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry” to be held at the Institute of Chemistry (Hlavova 8, 128 43 Prague 2) in the main lecture hall CH1 (Brauner’s Lecture Theatre) on 24–25 September 2012. All details could be found on webpage: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/
ISC8_logo.jpg
Vynikající úspěch studenky katedry analytické chemie
Mgr. Andrea Hájková, studentka naší katedry, získala na mezinárodní konferenci „55. sjezd Polské chemické společnosti a Sdružení inženýrů a techniků chemického průmyslu“ v Bialystoku cenu za nejlepší poster v sekci „Analytická chemie a analýza životního prostředí“. Název oceněného posteru byl: Nově navržený miniaturizovaný elektrodový systém pro voltametrické stanovení elektrochemicky redukovatelných environmentálních polutantů. Blahopřejeme!
Miniatura.jpg
Hajkova_Diplom.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Romana Jarošová, studentka magisterského studia analytické chemie na naší katedře, získala na 14. studentské vědecké konferenci v Bratislavě druhé místo v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. Tématem jejího příspěvku bylo voltametrické a amperometrické stanovení pesticidu carboxinu na uhlíkové pastové elektrodě. Soutěž je tradičně pořádaná Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a letošní úspěšná reprezentantka navazuje na pravidelnou účast studentů naší katedry na tomto setkání. Blahopřejeme.
DP-NPAH0002.JPG
Skvělá representa​ce studentů naší katedry na souteži o cenu firmy Merck 2013
Studenti katedry analytické chemie příkladným způsobem reprezentovali naši fakultu na soutěži o cenu firmy Merck 2013 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. Na 1. místě se umístil Bc. Milan Libánský (školitelé Prof. Jiří Zima a Mgr. Hana Dejmková) s prací „Voltamterické stanovení triclosanu pomocí systému měrných cel s integrovanou uhlíkovou elektrodou“ a na 4. místě Bc. Hana Šmejkalová (školitel Dr. Vlastimil Vyskočil) s prací „Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě“. Blahopřejeme.
merck2013.jpg
Professor Karel Šulík passed away
An obituary by Prof. Jiří Barek published in Electroanalysis 25:7 (2013), 1577.
stulik.png
Electroanalysis 25 (2013) 1577.pdf
9th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" 2013
Department of Analytical Chemistry cordially invites you to the 9th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry” to be held at the Institute of Chemistry (Hlavova 8, 128 43 Prague 2) in the main lecture hall CH1 (Brauner’s Lecture Theatre) on 23–24 September 2013. All details could be found on webpage: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/
9ISC_logo.jpg
Organic Semiconductors in Chemical Analysis
Intensive course for students and others will be held at the Department of Analytical Chemistry in November 18th to 29th, 2013. Design of new materials for chemical analysis is just as important as development of new methods. In the series of six lectures the use of organic semiconductors (OS) in electrochemical sensors will be reviewed. The lectures will be presented by Dr. Mira Josowicz and Dr. Jiri Janata both from Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA.
georgiatech.jpg
0,,1829874_4,00.jpg
Účast elektrochemického týmu na intenzivním kursu ERASMUS v Portalegre v Portugalsku
V září 2013 se Prof. Jiří Barek, Prof. Jiří Zima a devět doktorandů z elektrochemického týmu katedry analytické chemie PřF UK zúčastnili prestižního kurzu „Environmental remediation and energy production technologies – electrochemistry and photocatalysis“ v rámci programu ERASMUS v Portalegre v Portugalsku.
IPPortalegre.jpg
13-315 Jiri BarekCertifikat.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Mgr. Vít Prchal, student doktorského studia na Katedře analytické chemie PřF UK Praha, získal na mezinárodní konferenci „15. Österreichische Chemietage“ v Grazu cenu za posterovou prezentaci svého příspěvku “Nové pracovní elektrody na bázi bismutu pro voltametrické stanovení biologicky aktivních organických nitrosloučenin”. Blahopřejeme!
Miniatura.jpg
Poster-Prchal-diplom.pdf
pozvanka_21_11_2013_zverejnit.pdf
Z úspěchů studentů naší katedry
Studentky z týmu elektrochemických metod skvěle reprezentovaly naší katedru na 15. študentskej vedeckej konferencii v obore chémia a chemické a potravinárske technológie, která se uskutečnila v Bratislavě 13. listopadu 2013. Bc. Markéta Krejčová získala 1. místo v kategorii separační metody, Bc. Marta Blašková pak 1. místo v kategorii elektrochemické metody v analytické chemii. Blahopřejeme.
logo_stu_fchpt_clr.jpg
diplom_Blaskova.pdf
diplom_Krejcova.pdf
Z úspěchů studentů katedry analytické chemie
Studentky z týmu elektrochemických metod skvěle reprezentovaly naší fakultu na 15. študentskej vedeckej konferencii v obore chémia a chemické a potravinárske technológie, která se uskutečnila v Bratislavě 13. listopadu 2013. Bc. Markéta Krejčová získala 1. místo v kategorii separační metody, Bc. Marta Blašková pak 1. místo v kategorii elektrochemické metody v analytické chemii. Blahopřejeme.
logo_stu_fchpt_clr.jpg
diplom_Blaskova.pdf
diplom_Krejcova.pdf
Blahopřejeme
Mgr. Renáta Norková, doktorandka katedry analytické chemie, získala se svými spolupracovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR cenu Karla Preise za nejlepší publikaci v časopise Chemické listy za rok 2013. Cena byla udělena za review: Renáta Norková, Jana Jaklová Dytrtová, Václav Kašička: Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Chemické listy 107:12 (2013), 949–955.
obalka-12-2013.jpg
Z úspěchů studentů naší katedry
Mgr. Oksana Josypčuk, studentka 4. ročníku doktorského studia naší katedry získala cenu firmy Metrohm za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika do 35 let. Cena jí byla udělena za publikaci „Flow electrochemical biosensors based on enzymatic porous reactor and tubular detector of silver solid amalgam“ otištěnou v Analytica Chimica Acta 778 (2013) 24–30 (http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2013.03.055). Blahopřejeme.
528405_216370048464648_1430759678_a.jpg
Blahopřejeme
Prof. Jiří Barek, vedoucí týmu elektrochemických analytických metod, byl jmenován čestným členem Srbské chemické společnosti. Blahopřejeme.
logo_shd.png
JmenovaniBarek2014A.jpg

Akce dokumentů