E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVynikající úspěch studenky katedry analytické chemie

Mgr. Andrea Hájková, studentka naší katedry, získala na mezinárodní konferenci „55. sjezd Polské chemické společnosti a Sdružení inženýrů a techniků chemického průmyslu“ v Bialystoku cenu za nejlepší poster v sekci „Analytická chemie a analýza životního prostředí“. Název oceněného posteru byl: Nově navržený miniaturizovaný elektrodový systém pro voltametrické stanovení elektrochemicky redukovatelných environmentálních polutantů. Blahopřejeme!
Přiložený soubor: Hajkova_Diplom.jpg
Publikováno: Úterý 02.10.2012 00:00

Akce dokumentů