E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVynikající umístění řešitelů Středoškolské odborné činnosti z Opavy

Studenti Mendelova gymnázia v Opavě − Jan Stoklasa a Tomáš Wolf − vynikajícím způsobem reprezentovali svoji střední školu i naši katedru, v jejíž laboratořích uskutečňují svůj výzkum, na 40. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), v oboru Chemie. V okresním kole soutěže získal Jan Stoklasa 1. místo se soutěžní prací „Voltametrické stanovení sloučenin zinku na amalgámové elektrodě“ (školitel doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.) a Tomáš Wolf se umístil na 2. místě se soutěžní prací „Elektroforetické stanovení organických kyselin ve víně“ (školitel RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.). V následujícím krajském kole soutěže si pak studenti svá umístění na stupních vítězů vzájemně vyměnili a Tomáš Wolf získal 1. místo a Jan Stoklasa obsadil 2. místo. Oběma studentům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich další cestě soutěží i v jejich následující vědecké činnosti.
Publikováno: Úterý 22.05.2018 00:00

Akce dokumentů