E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch studentů naší katedry

Bc. Jan Mika, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Analytická chemie, obsadil vynikající 3. místo v jubilejním 15. ročníku prestižní celostátní soutěže "O cenu firmy Merck 2012" za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. Jeho soutěžní práce nesla název "Změny povrchové struktury pastové elektrody z mikročástic skelného uhlíku v methanolickém roztoku". Blahopřejeme!

Naši katedru na této soutěži rovněž velmi dobře reprezentovali další
tři studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia:
* Bc. Jan Dědík (obor Klinická a toxikologická analýza) s prací
"Voltametrická a ampérometrická detekce amino derivátů bifenylu a
naftalenu na sítotiskové uhlíkové elektrodě",
* Bc. Andrea Hájková (obor Analytická chemie) s prací "Stanovení
genotoxického 2-aminofluoren-9-onu pomocí polarografických a
voltametrických metod" a
* Bc. Eva Horáková (obor Analytická chemie) s prací "Voltametrické
stanovení karcinogenního 4-nitrobifenylu".

Všem zúčastněným soutěžícím velmi děkujeme za důstojnou reprezentaci
našeho pracoviště!

Publikováno: Pondělí 20.02.2012 00:00

Akce dokumentů