E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoutěž O cenu Karla Štulíka 2022 (hybridní forma)

Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou společností chemickou a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. hostí dne 9. února 2022 již 25. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2022“. Odbornou záštitu převzal prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěž je určena všem studentům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých a slovenských vysokých školách. První tři vítězná místa jsou odměněna finanční částkou. Vzhledem k současné epidemické situaci soutěž proběhne hybridní formou, je tedy možné zúčastnit se soutěže jak osobně, tak online.

Odkaz pro sledování soutěže online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/

Publikováno: Neděle 23.01.2022 00:00

Akce dokumentů