E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace z přednášky paní Dr. Olhy Sarakhman z 21. února 2023

Prezentace z pěkné přenášky paní Mgr. Olhy Sarakhman, PhD., kterou přednesla na semináři naší katedry 21.2.2023. Děkujeme za poskytnutí.

Prezentace vznika v rámci projektu Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK.  Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Přiložený soubor: 2023 Sarakhman new.pdf
Publikováno: Pondělí 06.03.2023 00:00

Akce dokumentů