E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvána na přednášku pana doc. Martina Adama dne 17. října 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice): Variabilita metody mikroextrakce tuhou fází při analýze těkavých látek. Přednáška se uskuteční v úterý 17. října 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).
Publikováno: Úterý 10.10.2023 00:00

Akce dokumentů