E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Merck 2012

Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s Českou společností chemickou a firmou Merck spol. s r. o. pořádají ve dnech 1. a 2. února 2012 již 15. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck“.

Milé kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 15. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie „O cenu firmy Merck“, který se uskuteční ve dnech 1. a 2. února 2012 v prostorách společnosti Merck v Praze 4.

Odbornou záštitu převzal Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z Katedry analytické chemie Univerzity Karlovy v Praze.

Soutěž je určena všem posluchačům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých vysokých školách. Veškeré informace o soutěži včetně předběžné přihlášky naleznete na stránkách www.merck.cz nebo na webu Katedry analytické chemie, případně u oblastních zástupců firmy Merck.

První tři vítězná místa jsou odměněna finanční částkou.

Termín podání přihlášky je do 20. prosince 2011, do 6. ledna 2012 očekáváme zaslání abstraktu Vašeho příspěvku na e-mailovou adresu seminar@merckgroup.com a zároveň barek@natur.cuni.cz.

Těšíme se na Vaši účast

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
předseda odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické

Artur Stawiski
ředitel divize Chemie a laboratorních produktů firmy Merck

Publikováno: Pátek 21.10.2011 10:55

Akce dokumentů