E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena děkana PřF UK 2019 zamířila i na naši katedru

Na Předvánočním koncertě PřF UK dne 10. prosince 2019 byl oceněn člen naší katedry RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D., kterému děkan naší fakulty udělil za jeho vynikající vědecké i pedagogické výsledky cenu děkana pro mladé vědecko-pedagogické pracovníky do 35 let. Blahopřejeme.

Akce dokumentů