E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna biologie

Biologicka knihovna - pohled z galerie

Aktuální otevírací doba zde

 

DDA - eknihy na vyžádání.

Na stránce https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni je možné navrhovat knihovně e-knihy k nákupu.

 

Jednotná registrace do knihoven UK - informace a přihláška

 

Vstup do katalogu knihovny         (návod pro práci s katalogem)

Aktuality   

Vstup do Discovery služby Univerzity Karlovy UK A-Ž                  (stránky ÚK UK - návod a info)

Platná výpůjční matice  - pravidla výpůjček platná v knihovnách UK

Platba poplatků převodem - zpozdné a další poplatky lze hradit i bankovním převodem, č.ú.: 38533021/0100, v.s.: 111020, s.s.: ID čtenáře (na průkazu pod fotkou). Informaci o platbě uvítáme na knihbio@natur.cuni.cz

 

Dotazy a připomínky

 Dílčí knihovny:    Biologická knihovna

                               Knihovna filosofie a dějin přírodních věd

                               Knihovna botaniky 

                               (Knihovna antropologie)

 

Knihovna biologie – knihovna biologické sekce – představuje všestranný zdroj informací ze širokého spektra biologických disciplin. Skládá se ze tří dislokovaných knihoven umístěných ve dvou budovách. V budově Viničná 7 jsou umístěny  dvě knihovny – Biologická knihovna a Knihovna filosofie a dějin přírodních věd. Třetí knihovna – Knihovna botaniky – se nachází v Benátské 2. V budově Viničná 7 je dále umístěna i knihovna České entomologické společnosti, která není součástí Knihovny biologie.

Botanicke knihyKnihovna biologie obsahuje fond čítající čtvrt milionu knihovních jednotek – odborné monografie a časopisy vydávané v ČR i v zahraničí, manuskripta (včetně vysokoškolských kvalifikačních prací), separáty, elektronické informační zdroje i e-booky.  Nejmenší knihovna obsahuje přibližně 10 000, největší 150 000 svazků. Recentní monografie a ročníky časopisů jsou čtenářům volně přístupné v rámci otevřených fondů dílčích knihoven, starší publikace jsou uloženy v depozitářích a je možné si je vyžádat u knihovního personálu. Vysokoškolské kvalifikační práce a většina časopisů se půjčují pouze prezenčně.

Stary tisk 2Počátky knihoven sahají do konce 19. a začátku 20. století a jsou spojeny se sbírkami tehdejších ústavů přírodních věd české i německé univerzity (po r. 1920 ústavů nově založené Přírodovědecké fakulty UK). Nejstarší část knihovních fondů tvoří soukromé sbírky, dary, případně pozůstalosti významných vědeckých osobností té doby (namátkou jmenujme profesory botaniky V.F. Kosteletzkeho, M.H. Willkomma, J. Velenovského, V.F. Schiffnera, J. Vilhelma, K. Cejpa, V. Krajinu, profesory zoologie F. Vejdovského a A. Mrázka,  profesory antropologie J. Matiegku, J. Malého a V. Fettera, profesora anatomie a fyziologie rostlin B. Němce, profesora dějin přírodních věd E. Rádla  aj.). Díky těmto donátorským počinům se ve fondech všech biologických knihoven nacházejí bohaté sbírky historického fondu (pro jejich půjčování platí zvláštní pravidla) včetně starých tisků ze 16., 17., a 18. století. Zároveň jsou však knihovní fondy všech dílčích knihoven Oborové knihovny biologie neustále obohacovány o nově vydávané publikace a dobře tak ilustrují vývoj jednotlivých biologických oborů.

Studovna V7Přes své historické stáří nejsou jednotlivé součásti Knihovny biologie historickými archivy, ale moderními pracovišti. Uživatelé knihoven mohou konzultovat nejrůznější elektronické informační zdroje (knihovny jsou pro tyto účely vybaveny počítači připojenými na internet, existuje zde i možnost bezdrátového připojení osobních notebooků). Čtenářům jsou k dispozici samoobslužné kopírky, scanery a tiskárny. Knihovní personál rovněž běžně zajišťuje meziknihovní výpůjční a reprografické služby (MVS, MRS, MVVS). Knihovny používají automatizovaný knihovnický systém Aleph, jehož součástí je i veřejně přístupný online katalog (OPAC). Prostřednictvím tohoto systému si uživatelé mohou nejen vyhledávat publikace podle autora, názvu, klíčových slov, roku vydání, druhů dokumentů apod. (případně jejich kombinací), ale také rezervovat požadované monografie, prodlužovat výpůjčky atd.

 

 

 

 

Akce dokumentů