E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna botaniky

Knihovna botaniky - studovna

Adresa

Benátská 2 (přízemí)

Aktuální otevírací doba zde

 

Kontakt

Tel.: 221 951 605
e-mail: knihbot@natur.cuni.cz

 

Nová služba - výpůjčka čteček elektronických knih

Zpětná vazba - napište knihovně svůj názor

Seznam skript - na vyžádání u knihovníků

Seznam učebnic - na vyžádání u knihovníků

 

Vstup do katalogu

 

Detail knih v knihovně botanikyKnihovna botaniky (sigla ABD044) je druhou největší dílčí knihovnou Knihovny biologie. Její fond obsahuje přibližně 100 000 knihovních jednotek a je profilovaný především pro různé botanické a farmaceuticko-botanické obory (systematika hub, řas, lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin, flóry světa, fytogeografie, geobotanika a ekologie, paleobotanika, morfologie a anatomie rostlin, lesnictví, užitkové a léčivé rostliny, dějiny botaniky). Knihovna je situována v přízemí budovy Benátská 2, vpravo na konci chodby vedoucí od hlavního vchodu do budovy. Návštěvníci knihovny z řad studentů a pedagogů PřF UK v Praze mají přístup do otevřeného fondu a mohou využívat studovnu s několika pracovními místy a počítači připojenými na internet + možností připojení osobních notebooků (využití internetu pouze pro vyhledávání v elektronických informačních zdrojích !).

Staré tisky botanikaNejvětší část fondu tvoří knižní publikace (přes 95 000 svazků). Řada exemplářů patří do historického fondu (dokumenty vzniklé do r. 1860), získaného rozsáhlými dary a nákupy ze soukromých sbírek z konce 19. století. Mezi nejvýznamnější donátory patřili např. profesoři botaniky Vincenz Franz Kosteletzky (1801-1887), Viktor Felix Schiffner (1862-1944) a Moritz Heinrich Willkomm (1821-1895), dále knihkupec Friedrich Tempsky (1821-1902) a lékař Johann Ott. V pozdějších letech se historický fond rozšířil o dary a sbírky dalších profesorů botaniky: Josefa Velenovského (1859-1949), Jana Vilhelma (1876-1931), Karla Cejpa (1900-1979), Vladimíra Krajiny (1905-1993) a lékárníka Zdeňka F. Klana (1894-1951). Publikace patřící do historického fondu (včetně starých tisků vzniklých v letech 1501-1800) jsou převážně v německém jazyce, dále ve francouzštině a latině. Pro jejich půjčování platí specifická pravidla.

Staré tisky botanika 2 Kromě knih obsahuje fond knihovny botaniky také učebniceskripta sloužící jako studijní literatura k přednáškám a cvičením zajišťovaným Katedrou botaniky PřF UK, dále tištěné verze odborných tuzemských a zahraničních časopisů z různých botanických oborů, VŠ kvalifikační práce (výpůjčky pouze prezenčně), a poměrně rozsáhlou separátovou sbírku (vyhledávání pomocí specializované kartotéky). V knihovně je deponován také knihovní fond České vědecké společnosti pro mykologii s významnou sbírkou časopisů.

Od svého přestěhování do stávajících prostor v r. 1961 funguje Botanická knihovna jako otevřený fond pro studenty a zaměstnance PřF UK (externí uživatelé jsou obsloužení knihovním personálem. V r. 2005  došlo k hlavní rekonstrukci její studovny a v r. 2009 byla knihovna vybavena novými skříněmi pro uložení VŠ kvalifikačních prací.

Kromě výpůjčních a referenčních služeb nabízí Knihovna botaniky svým uživatelům i možnost  kopírování studijních materiálů z knihovního fondu samoobslužným způsobem (cena jednostranné kopie formátu A4 je 2,- Kč), případně scanování dokumentů do formátu *.TIFF. Pracovníci knihovny vám s obsluhou kopírovacího / scanovacího stroje vždy ochotně poradí.

 

Akce dokumentů