E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna filosofie

Knihovna filosofie

Adresa

Viničná 7 (přízemí)

Knihovna FIL je do odvolání uzavřena

Od 10.3. do odvolání - Knihovna (BIO+BOT+FIL) je na základě rozhodnutí krizového štábu fakulty kompletně uzavřena. Požadavky na výpůjčky jsou řešeny individuálně (kontakt: knihbio@natur.cuni.cz; jiri.kelbl@natur.cuni.cz, tel.: 723882326).

 

Otevírací doba:

Úterý - 10-16

Středa - 13-17

Čtvrtek - 12-16:30

Pátek - 10-14

 

Kontakt

Tel.: 221 951 921
e-mail: filosof@natur.cuni.cz

 

Zpětná vazba - napište knihovně svůj názor

Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (sigla ABD067) je v současnosti nejmenší dílčí knihovnou patřící do Knihovny biologie. Jedná se o vysoce specializovanou knihovnu, s fondem zaměřeným na oblast filosofie (se zvláštním důrazem na filosofii přírodních věd), a historie příírodních věd, a dále také na teoretickou / evoluční biologii. Knihovní fond obsahuje něco přes 10 000 svazků; z velké většiny se jedná o knižní publikace přístupné v rámci otevřeného fondu, případně VŠ kvalifikační práce v příslušných oborech (ty jsou půjčovány pouze prezenčně).

Knihy filosofie Knihovna byla založena v r. 1922 prof. Emanuelem Rádlem (1879-1942), ředitelem Oddělení pro metodologii a dějiny přírodních věd, které bylo ustaveno dva roky po založení Přírodovědecké fakulty UK. V době komunistického režimu sloužila jako knihovna Katedry marxismu-leninismu, což se neblaze podepsalo na jejím fondu (mnoho cenných filosofických titulů bylo zničeno, naopak se do fondu dostala řada publikací ideologicky poplatných tehdejší době). V r. 1990 byla knihovna zreorganizována, většina tendenční literatury byla vyřazena a byla vypracována dlouhodobá koncepce budování knihovny, jejíž snahou je zpřístupňovat českou produkci filosofické literatury vydávané v současnosti a především průběžně obohacovat knihovní fond o starší i nové zahraniční knihy z oblasti teoretické biologie, filosofie a dějin přírodních věd (které v žádné jiné knihovně ČR nejsou dostupné). V případě antických textů se knihovna zaměřuje na pořizování knih z edice Loeb Classical Library, která je dvojjazyčná a poskytuje proto možnost studia antických autorů širší odborné veřejnosti. V současnosti tak Knihovna filosofie a dějin přírodních věd patří k nejlépe vybaveným knihovnám tohoto typu v rámci ČR.

Knihovna filosofie a dějin přírodních věd se nachází v přízemí budovy Viničná 7, vpravo za sekretariátem biologické sekce. V r. 2009 se získáním nových regálů podařilo zvýšit prostorovou kapacitu knihovny.

Akce dokumentů