E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr.Jan Brábek, PhD.

odborný asistent
Brabek Jan
.
Kontaktní údaje

 

místnost:  V7/142a

telefon:  +420 22195 1769

e-mail:  brabek@natur.cuni.cz

 

Profesní zkušenosti

Jan Brábek absolvoval magisterské i doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své disertační práce studoval mechanismy regulace kináz rodiny Src. Během postdoktorálního pobytu (2002-2004) na Vanderbiltově Univerzitě v USA se pod vedením Stevena Hankse zabýval úlohou integrinové signalizace v motilitě a invazivitě nádorových buněk. Po svém návratu do České republiky působí jako vědecký pracovník na katedře buněčné biologie PřF UK v Praze. Založil zde vlastní skupinu, která se zabývá molekulárními a buněčnými mechanismy invazivity nádorových buněk a je součástí mezinárodního sdružení The Invadosome Consortium. V roce 2006 získal Cenu Ligy proti rakovině za významné publikace v oboru.

Vědecké zaměření

Jan Brábek se dlouhodobě zabývá studiem regulace kináz rodiny Src a úlohou substrátů kinázy Src v buněčné motilitě. V posledních několika letech se jeho pozornost zaměřila na studium molekulárních a buněčných mechanismů invazivity nádorových buněk. Nejvíce se věnuje výzkumu mesenchymálního a améboidního způsobu invazivity a plasticity přechodů mezi nimi.

 

Přímá výuka a vedení prací (SIS)

Publikace (2005-2010)

Paňková K, Rösel D, Novotný M, Brábek J. The molecular mechanisms of transition between mesenchymal and amoeboid invasiveness in tumor cells. Cell Mol Life Sci. 2010; 67(1): 63-71.

Brabek J, Mierke CT, Rosel D, Vesely P, Fabry B.(2010) The role of the tissue microenvironment in the regulation of cancer cell motility and invasion. Cell Commun Signal. 2010; 8(1):22. 
 
Tolde O, Rösel D, Veselý P, Folk P, Brábek J. The structure of invadopodia in a complex 3D environment. Eur J Cell Biol. 89(9):674-80.
 
Tolde O, Rösel D, Mierke CT, Panková D, Folk P, Vesely P, Brábek J. Neoplastic progression of the human breast cancer cell line G3S1 is associated with elevation of cytoskeletal dynamics and upregulation of MT1-MMP. Int J Oncol. 2010; 36(4):833-9. 4.
 
Micuda S, Rösel D, Ryska A, Brábek J. ROCK inhibitors as emerging therapeutic candidates for sarcomas. Curr Cancer Drug Targets 2010; 10(2):127-34. 
 
Veselý P, Rösel D, Panková D, Tolde O, Blase C, Matousková E, Folk P, Brábek J, Bereiter- Hahn J. Confocal microscopy reveals Myzitiras and Vthela morphotypes as new signatures of malignancy progression. Scanning. 2009; 31(3):102-6. 
 
Rösel D, Půta F, Brábek J. Fibronectin-replating experiment: procedure and analysis. Folia Biol (Praha). 2009; 55(4):153-8. 
 
Luo W., Slebos RJ, Hill S, Li M, Brábek J, Amanchy R, Pandey A, Ham A-JL, Hanks SK Global impact of oncogenic Src on a phosphotyrosine proteome. Journal of Proteome Research 2008; 7(8):3447-3460
 
Constancio SS, Brabek J, Hanks SK Src transformation of colonic epithelial cells: enhanced anchorage-independent growth in an APC+/min background Molecular Carcinogenesis 2009, 48(2):156-166 
 
Rösel D a Brábek J, Tolde O, Mierke CT, Zitterbart DP, Raupach C, Bicanová K, Kollmannsberger P, Pankova D,Veselý P, Folk P, Fabry B Upregulation of Rho/ROCK signalling in sarcoma cells drives invasion and increased generation of protrusive force. Molecular Cancer Research 2008, 6:1410-1420 (cover page)
 
Mierke CT, Rösel D, Fabry B, Brábek J Contractile forces in tumor cell migration. Eur J Cell Biol. 2008; 87(8-9):669-76 
 
Hanks SK, Brábek J. p130CAS. AfCS-Nature Molecule Pages 2005 (doi:10.1038/mp.a001708.01).
 
Brabek J, Constancio SS, Shin NY, Fonseca-Siesser PM, Pozzi A, Hanks SK. CAS Substrate Domain Phosphorylation Sites are Critical for Invasion and Metastasis of Src- Transformed Cells. Mol. Cancer Research. 2005; 3(6): 307-315 (cover page)

Akce dokumentů