E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr.Marie Macůrková, PhD.

Kontaktní údaje

 

místnost: V7/P48

telefon: +420 22195 1779

e-mail: silhankm@natur.cuni.cz

 

Profesní zkušenosti

Marie Macůrková vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Během doktorského studia (2001-2005) na Biologické fakultě Jihočeské univerzity a na Parazitologickém ústavu AV ČR se věnovala výzkumu funkce jaderných receptorů ve vývoji modelového organismu Caenorhabditis elegans. V letech 2006-2009 absolvovala postdoktorální pobyt v laboratoři Hendrika Korswagena na Hubrecht Institute (Utrecht, Nizozemí), kde se zabývala studiem signální dráhy proteinu Wnt u C. elegans. Po návratu do České republiky působí jako odborná asistentka na Katedře buněčné biologie, kde vede Laboratoř molekulární genetiky vývoje.

 

Vědecké zaměření

Marie Macůrková se v současnosti zajímá hlavně o úlohu vnitrobuněčného transportu při regulaci signálních drah. Společně s dr. Lenkou Libusovou v Laboratoři molekulární genetiky vývoje kombinují metody klasické i reverzní genetiky na modelu C. elegans s moderními biochemickými, buněčně-biologickými a mikroskopickými přístupy s využitím tkáňových kultur.

 

Vědecká výchova

Dr. Macůrková je školitelkou magisterských studentů Bc. Moniky Horázné a Bc. Radima Žídka.

 

Publikace (2005-2010)

JR., van Heesbeen, RG., Middelkoop, TC., Basler, K., Cullen, PJ., Korswagen, HC. (2011) A SNX3- dependent retromer pathway mediates retrograde transport of the Wnt sorting receptor Wntless and is required for Wnt secretion. Nat Cell Biol. 13(8):914-23

Šilhánková, M., Port, F., Harterink, M., Basler, K., Korswagen, HC (2010) Wnt signalling requires MTM-6 and MTM-9 myotubularin lipid-phosphatase function in Wnt-producing cells. EMBO J 29(24):4094-105

Yang, P-T., Lorenowicz, M., Šilhánková, M., Coudreuse, DY., Betist, MC., Korswagen, HC (2008) Wnt signaling requires retromer-dependent recycling of MIG-14/Wntless in Wnt producing cells. Dev Cell 14(1):140-7

Šilhánková, M., Korswagen, HC. (2007) Migration of neuronal cells along the anteriorposterior body axis of C. elegans: Wnts are in control. Curr Opin Genet Dev. 17(4):320-5

Asahina, M., Valenta, T., Šilhánková, M., Kořínek, V., Jindra, M. (2006) Crosstalk between a nuclear receptor and beta-catenin signaling decides cell fates in the C. elegans somatic gonad. Dev Cell 11(2):203-11

Šilhánková, M., Jindra, M., Asahina, M. (2005) Nuclear receptor NHR-25 is required for cellshape dynamics during epidermal differentiation in Caenorhabditis elegans. J Cell Sci. 118(Pt 1):223-32

Akce dokumentů