E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezinárodní publikace v Nature Ecology & Evolution (J. Brůžek a P. Velemínský)

A genome sequence from a modern human skull over 45,000 years old from Zlatý kůň in Czechia

Mezinárodní tým, jehož součástí je Jaroslav Brůžek (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK) a Petr Velemínský (Antropologické oddělení Národního muzea v Praze) publikoval příspěvek ve významném časopise Nature Ecology & Evolution - A genome sequence from a modern human skull over 45,000 years old from Zlatý kůň in Czechia.

V příspěvku jsou podány informace o genomu téměř kompletní fosilní lebky ženy z Koněpruských jeskyň (Zlatý kůň), která byla nalezena na počátku 50. let. První datování metodou C14 z roku 2002 uváděly mladší stáří lebky, než se domnívali její objevitelé. Situování nálezu do období asi před 30 tisíci lety podpořila i antropologické studie z roku 2018 publikovaná v časopise PLOS One naší kolegyní Rebekou Rmoutilovou se spoluracovníky (Rmoutilová et al., 2018). Tato studie naznačila, že ženská lebka Zlatý kůň vykazuje morfologickou podobnost k lidem Evropy, kteří zde žili před posledním zaledněním (Late Glacial Maximum).

To bylo jedním z důvodů, proč se naši kolegové Jaroslav Brůžek a Petr Velemínský obrátili ke spolupráci s genetickou laboratoří Max Planck Institutu. Teprve výsledky genetické analýzy přinesly jasnější obraz postavení ženy ze Zlatého koně vzhledem k prvním anatomicky moderním lidem Evropy. Studie rovněž zjistila, že nemožnost datovat nález pomocí C14 byl dán kontaminací lepidlem z hovězích kostí, jehož přítomnost různým způsobem "omladila" stáří nálezu.

Žena z Koněpruských jeskyní je nositelkou dosud nejstaršího genomu anatomicky moderního člověka, který známe po migraci moderních lidí z Afriky do Evropy. Žena žila na území Čech před více než 45 000 lety, jak ukázalo genetické datování pomocí délek neandertálské aDNA. K mísení předků ženy Zlatý kůň a neandertálců došlo zhruba před 60 až 80 generacemi. Zrekonstruovaný genom této ženy odpovídá populaci, která žila v Evropě ještě před oddělením linie vedoucí k současným populacím Evropy a Asie.

Žena z Koněpruských jeskyň bohužel nezanechala následovníky, protože její linie, stejně jako ta neandertálců, zmizely v šeru věku. Zda to způsobila Kampánská erupce sopky v dnešní Itálii před 39 000 lety se můžeme jen domnívat.

Bližší informace například zde: https://www.shh.mpg.de/1976569/krause-oldest-human-genome

Fotografie: Marek Jantač (2018)

Publikováno: Sobota 10.04.2021 21:15

Akce dokumentů