E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. Mgr. Viktor GOLIÁŠ, Ph.D.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Docent - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: suterén, č. dveří
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 511
E-mail: wiki@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

Vedoucí Radiometrické laboratoře a Laboratoře RTG difrakce

  • Minerály přírodních radionuklidů, uran ve sklech a glazurách a jeho migrace v přírodních podmínkách jako analog ukládání vitrifikovaného vyhořelého jaderného paliva.
  • Datovací metody pro studium kvartérních procesů (230Th/234U a 210Pb).
  • Radon ve vodě a radioaktivita minerálních vod jako jejich léčivá složka.

 

 

Akce dokumentů