E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Jan JEHLIČKA, Dr.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


jehlickaProfesor - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 221951 503
E-mail: jehlicka@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Využití Ramanovy spektrometrie v geochemii
  • Strukturní aspekty transformace organické hmoty v průběhu geologických procesů
  • Geochemie organické hmoty a uhlíku
  • Exobiologie a studium distribuce biomarkerů v horninovém prostředí

Výzkumný tým: Exobiology Group

Akce dokumentů