E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášeníprof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.

Kontakt

-  kalvoda@natur.cuni.cz

Zaměření v rámci výzkumného záměru

- 1. Přírodní ohrožení v kontextu globálních změn

 Odborný zájem 

- geomorfologie a recentní geodynamika
- paleogeografický vývoj přírodního prostředí v kvartéru
- fyzická geografie pohoří Asie a Evropy
- přírodní ohrožení a rizika

Publikace

 • Balatka, B., Kalvoda, J. (2008): Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif. Geografie – Sborník České geografické společnosti, 113, č. 3, s. 205-222.
 • Carr, S. J., Engel, Z., Kalvoda, J. and Parker, A. (2007): Towards a revised model of Late Quaternary mountain glaciation in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. In: Goudie, A. S., Kalvoda, J.: Geomorphological Variations. P3K Publishers, Prague, s. 253–268.
 • Goudie, A. S., Kalvoda, J. (2007): Variable faces of present-day geomorphology. In: Goudie, A. S., Kalvoda, J.: Geomorhoplogical Variations. P3K Publishers, Prague, s. 11-17.
 • Goudie, A. S., Kalvoda, J., eds. (2007): Geomorphological variations. P3K Publishers, Prague, 407 s.
 • Kalvoda, J. (2007): Dynamics of glacial and periglacial processes as evidence of global change. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 40, č. 1-2, s. 69-88.
 • Kalvoda, J. (2007): Dynamics of landform evolution in the Makalu – Barun region, Nepal Himalaya. Geografický časopis, 59, č. 2, s. 85-106.
 • Kalvoda, J. (2007): Morphostructural evolution of the relief in the locality of the Geodynamic Observatory at Pecný, the Ondřejovská vrchovina Highland, Czech Republic. In: Goudie, A. S., Kalvoda, J.: Geomorphological Variations. P3K Publishers, Prague, s. 387-407.
 • Kalvoda, J. (2007): Rapid fluvial processes in the Late Quaternary. In: Langhammer, J.: Povodně a změny v krajině. Nakladatelství P3K, Prague, s. 17-28.
 • Kalvoda, J., Goudie, A. S. (2007): Landform evolution in the Nagar region. In: Goudie, A. S., Kalvoda, J.: Geomorhoplogical Variations. P3K Publishers, Prague, s. 87-126.
 • Balatka, B., Kalvoda, J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografia a.s., Praha, 79 s.
 • Demek J., Kalvoda J., Kirchner K., Vilímek V. (2006): Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 40, č. 1, s. 79-92.
 • Kalvoda J., Balatka B. (2006): Morfostrukturní vývoj reliéfu české části Českého masivu. Morphostructural evolution of the relief of the Bohemian part of the Český masiv Massif. In: Balatka, B., Kalvoda, J.: Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografia a.s., Praha, s. 5-12.
 • Kalvoda J., Minár J. (2006): Progress in methods of geomorphological research. Geomorphologia Slovaca, 6, č. 1, s. 5-7.
 • Kalvoda J., Nikonov A. A. (2006): Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru. In: Smolová, I.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. ČAG a Přf UP v Olomouci, Olomouc, s. 94-98.
 • Kalvoda, J. (2006): Geomorfologie ve Výzkumném centru dynamiky Země a výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Geomorphology in the Research Centre for Earth Dynamics and in research projects of the Faculty of Science, Charles University in Prague. In: Balatka, B., Kalvoda, J.: Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografia a.s., Praha, s. 23-32.
 • Kalvoda, J. (2006): Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země . In: Smolová, I.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. ČAG a Přf UP v Olomouci, Olomouc, s. 88-93.
 • Kalvoda, J. (2006): Glacial and periglacial landforms, processes and environments. In: Cílek, V.: Earth System: History and Natural Variability. EOLSS Publishers, Oxford, s. 120-144.
 • Nikonov A. A., Kalvoda J. (2006): Recent morphotectonic movements of the Vakhsh nappe in the northern Pamirs. Geomorphologia Slovaca, 6, č. 1, s. 23-35.
 • Vaníčková E., Kalvoda J. (2006): Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory. In: Smolová, I.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. ČAG a Přf UP v Olomouci, Olomouc, s. 156-161.
 • Vaníčková E., Kalvoda J. (2006): Geomorphology of the Divoká Orlice valley in the Zemská brána area, Orlické hory Mts.. Geomorphologia Slovaca, 6, č. 1, s. 36-44.
 • Jaroš, J., Kalvoda, J. (2005): Relief thrusts in the eastern Nepal Himalaya. In: Saklani, P. S.: Himalaya. Current trends in geology. Satish Seriál Publishing House, New Delhi, India, s. 409-445.
 • Kalvoda J., Goudie A. (2005): Geomorfologické procesy v Hunza Karákóram. Geomorfologický sborník, 2005, č. 4, s. 137-140.
 • Kalvoda, J. (2005): Acticities of Czech geomorphologists in the research Centre for Earth Dynamics. Geomorphology, 66, č. 1-4, s. 385-388.
 • Kalvoda, J. (2005): Morfostrukturní vývoj reliéfu lokality GOPE v Ondřejovské vrchovině. Geomorfologický sborník, 2005, č. 4, s. 33-36.
 • Kalvoda, J. (2005): Progress in Physical Geography. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 36, č. 2, s. 29-47.
 • Kalvoda, J., Kostelecký, J., Schenk, V., Zeman, A., Vondrák, J. (2005): Center of Earth\'s dynamics research (CEDR) - results of five years activity. Reports on Geodesy, 73, č. 2, s. 67-83.
 • Braucher R., Kalvoda J., Bourlès D., Brown E., Engel Z., Mercier J.-L. (2006): Late Pleistocene deglaciation in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages. Geografický časopis, 58, č. 1, s. 3-14.

Akce dokumentů