E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch našich studentů na soutěži GISáček 2019

Dne 20. března 2019 se konala tradiční studentská soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd. Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Marek, Bc. Faraz Ahmed Bashir, Bc. David Maceška a Bc. David Černický.

Konference GISáček je tradiční setkání studentů geoinformatiky na půdě VŠB-TU Ostrava. Pro studenty se jedná o zajímavou příležitost, jak často ještě před obhajobami, ukázat výsledky svých prací a poměřit síly se studenty z jiných škol. Pro zástupce firem je naopak GISáček možností vyhlídnout si potenciální šikovné zaměstnance, či se podívat, jakou úroveň mají kvalifikační práce dnešních studentů. Podobně jako v předchozích letech i letos byl GISáček spojen s konferencí GIS Ostrava.

Tradičními účastníky soutěže jsou studenti, kteří prezentují své práce, které vznikly na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

 

Výsledky bakalářská sekce:

  1. Tereza Nováková, UP Olomouc: Termální snímkování bezpilotním letadlem v hydrologii
  2. Jakub Marek, PřF UK Praha: Tematický atlas vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora
  3. Faraz Ahmed Bashir, PřF UK Praha:  Aplikace geoinformatiky v antropologii
  4. David Maceška, PřF UK Praha: Analýza software pro tvorbu 3D modelu interiérů
  5. David Černický, PřF UK Praha: Hodnocení dostupnosti zdravotni péče Česka na příkladu kardiologie

 

Gratulujeme studentům k umístění!

 

Publikováno: Pátek 29.03.2019 08:50

Akce dokumentů