E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace Rezidenční segregace

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vydaly publikaci Rezidenční segregace. Cílem publikace je představit klíčové otázky spojené se segregací zástupcům veřejné správy, nevládním neziskovým organizacím, představitelům výzkumných institucí i široké veřejnosti. Publikace Rezidenční segregace nabízí obecnou diskusi procesu segregace a jeho důsledků a příklady lokalit segregace a separace vybraných skupin obyvatel.

V důsledku sociální diferenciace obyvatelstva, rozmanitosti nabídky bydlení a dalších faktorů dochází v České republice k rezidenční segregaci, tj. sociálně-prostorovému oddělení bydlišť sociálních skupin, které mají ve společnosti vzájemně nerovné postavení. Segregace je znakem rozštěpení společnosti na odlišné tábory okupující svá teritoria. Nerovnoměrné rozmístění sociálních skupin v prostoru působí na nerovné šance segregovaných osob a jejich uplatnění ve společnosti. Segregace dlouhodobě ovlivňuje a utváří charakter lokálních společenství, v nichž vyrůstají nové generace obyvatel. Představuje společenský problém, který může narušovat sociální soudržnost v oblastech, kde se projevuje ve zvýšené míře. Segregace je znakem a problémem společnosti jako celku. Týká se každého z nás. Vyvíjí se postupně, plíživě a její mnohé negativní důsledky se projeví až po desetiletích. Pro účinnou prevenci segregace musíme nejdříve pochopit podstatu procesu, jeho příčiny a důsledky.
Publikace je určena úředníkům veřejné správy a samosprávy, politikům, pracovníkům, neziskových organizací, novinářům a širší veřejnosti, která se s otázkami rezidenční segregace setkává. Publikace je ke stažení na webu Ministerstva místního rozvoje a Přírodovědecké fakulty.

Publikováno: Úterý 10.08.2010 09:30

Akce dokumentů