E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGISáček 2015

18. ročník konference, která je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací.
Čas 29.05.2015
od 00:00 do 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Místo konání: VŠB, Ostrava
Registrace nejpozději do
15. 5. 2015

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol vČeské a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případněovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci. V loňském roce se zúčastnili zástupci těchto institucí a firem: T-MAPY spol. s. r. o., GeoCommunity s.r.o., Pontech s.r.o., Tieto Czech s.r.o., G-BASE s. r. o., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bohemia Interactive Simulations, Město Uherský Brod, VARS Brno a.s., GEPRO spol. s r.o., DIGIS spol. s r.o., Asental, s.r.o., GIS Portál.

Tato konference může zároveň posloužit jako fórum, kde bude možné porovnávat výsledky prací studentů z různých vysokých škol v ČR a SR.

Opět je zařazena kategorie Praktické dovednosti, kde budou účastníci soutěžit v praktických dovednostech při zpracování prostorových dat na počítači.

Véce informací naleznete na přiloženém odkazu.

Více informací o této události...

Publikováno: Úterý 17.03.2015 10:00

Akce dokumentů