E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCZECHIA: JIŽ ROK OFICIÁLNÍ

Informační konference pro média a odbornou veřejnost
Čas 01.06.2017
od 15:00 do 17:00
Přiložený soubor: Czechia.png
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Kde: Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Velká Geologická posluchárna (první mezipatro)

Moderovat bude Jakub Železný, vedoucí moderátor, Česká televize.

Krátce po vzniku samostatné České republiky v roce 1993 uzákonilo 55 odborníků Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního krátké zeměpisné jméno Česko. Komise zároveň  kodifikovala i správné překlady jména Česko do cizích jazyků, včetně anglického jména Czechia. Nejvyšším ústavním činitelům a vládě trvalo dlouhých 23 let přijmout rozhodnutí o protokolárním nahlášení anglického jména Czechia a jeho ekvivalentů v jazycích OSN do oficiálních databází jmen států OSN (UNGEGN a UNITERM), kde je krátké anglické jméno Czechia uvedeno od července 2016. Toto mezinárodní uznání je základním předpokladem pro mezinárodní používání jména Czechia v angličtině.

K prvnímu výročí této významné události pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy informační konferenci pro média a odbornou veřejnost: „Czechia: Již rok oficiální“. Cílem konference je seznámit účastníky s dosaženým pokrokem při požívání anglického jména Czechia v těch situacích, kdy ostatní státy běžně používají svá krátká zeměpisná jména. Jméno Czechia si postupně razí cestu do anglicky psaných učebnic v zahraničí, renomovaných atlasů, Google Maps, mezinárodních standardů (ISO) či vládních databází, jako je CIAWorld Factbook nebo databáze jmen států Ministerstva zahraničních věcí USA. Co však brání nám Čechům k častějšímu používání jména Czechia v angličtině všude tam, kde se ostatní země prezentují zeměpisnými jmény? Je to pouze síla zvyku? Na konferenci vystoupí odborníci z diplomacie, geografie, jazykovědy, sportu, marketingu, cestovního ruchu, encyklopedií a médií a přednesou základní  argumenty pro užívání anglického jména Czechia v daném oboru. Po přednáškách budou následovat otázky účastníků, na které budou přítomní odborníci odpovídat.

Všichni jste na konferenci srdečně zváni.

Publikováno: Úterý 16.05.2017 21:00

Akce dokumentů