E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek Petra Pavlínka a Jana Ženky v Journal of Economic Geography

V prestižním časopise Journal of Economic Geography byl publikován článek Prof. RNDr. Petra Pavlínka, Ph.D. a Mgr. Jana Ženky z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

Journal of Economic Geography publikuje původní vědecké práce nejvyšší kvality v široce pojatém oboru ekonomické geografie. Za rok 2009 získal nejvyšší impaktní faktor  (3,937) mezi 61 hodnocenými časopisy v oboru geografie.

Journal of Economic Geography

Článek Petra Pavlínka a Jana Ženky nazvaný “Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe” zkoumá procesy změn v postavení firem v globálních výrobních sítích a globálních hodnotových řetezcích. Autoři navrhli novou metodu měření a hodnocení těchto procesů na firemní úrovni a aplikovali ji na příkladě českého automobilového průmyslu. Hodnotili 490 firem na území Česka za období let 1998 až 2006. Během tohoto období došlo k výraznému rozvoji automobilového průmyslu, především vlivem vysokého přílivu přímých zahraničních investic, jak do montáže automobilů, tak do dodavatelského sektoru. Tento rozvoj se projevil na významném, i když velice nerovnoměrném posunu domácích a zahraničních firem k technologicky náročnější výrobě s vyšší přidanou hodnotou. Zároveň přispěl k postupnému zlepšování relativního postavení českého automobilového průmyslu v rámci evropského automobilového průmyslu.

Plné znění článku je přístupné na stránkách časopisu Journal of Economic Geography.

Publikováno: Čtvrtek 24.06.2010 14:00

Akce dokumentů