E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Publikace "Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století.", na které spolupracovali také členové geografické sekce PřF UK, byla oceněna AV ČR!

Členy autorského týmu z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje byli dr. Dana Fialová, dr. Zdeněk Kučera a dr. Tomáš Burda, z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie pak doc. Přemysl Štych a Bc. Daniel Paluba

Blahopřejeme!

 

 

 

Publikováno: Pátek 17.07.2020 18:00

Akce dokumentů