E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme !

Na 62. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu, v soutěži o nejlepší evropskou učebnici v kategorii secondary school, získala Zvláštní cenu poroty učebnice Život v našem regionu autorky doc. RNDr. Hany Kühnlové, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

Do soutěže o nejlepší evropskou učebnici se přihlásilo 19 evropských nakladatelství s celkem 33 tituly. Na ocenění bylo nominováno 9 titulů, mezi nimi i  učebnice Život v našem regionu, jež byla součástí kompletu Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia. Soutěž probíhala ve třech kategoriích: primary school (do 11 let), secondary school  a IT produkty.

Učebnice Život v našem regionu, jež je koncipována jako pracovní učebnice, je obsahově zaměřena na poznávaní místního regionu. Neobsahuje žádné běžné učební texty, ale naopak většinu textu tvoří otázky a úkoly. Krátké naučné texty jsou spíše výjimkou a vždy představují rozšiřující doplněk, jenž uvádí nebo shrnuje určitou problematiku. Učiteli tedy poskytuje netradičně zpracovaný materiál k výuce. Žákovi naopak nabízí nevšední problémové otázky, skupinové činnosti v terénu – pozorování, mapování, fotografování a kreslení, diskuse k problémům existujícím v blízkém okolí, návrhy řešení problémových situací, poznávání nových zdrojů informací a nejrůznější samostatné tvůrčí úkoly.

Podle autorky učebnice doc. Hany Kühnlové by výsledky žákovských činností neměly být pouze slovně prezentované vědomosti. Naprostá většina úloh a otázek či výzev vede k tvorbě a prezentaci nejrozmanitějších výstupů - od vyslovení vlastního názoru až po zpracování plánku místa bydliště či anglicky psané příručky pro turisty.

Struktura a obsah pracovní učebnice nejsou provázány s žádnou učebnicí zeměpisu Česka. Lze ji proto používat zcela nezávisle a tvůrčím způsobem podle potřeb a podmínek školy.

 

 

Učebnice Život v našem regionu

 

 

Celý článek z Novinky.cz :

 

Čeští deváťáci se mohou učit přírodopis a zeměpis z nejlepší evropské učebnice

 

Žáci devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií, kteří při výuce přírodopisu či zeměpisu využívají učebnici Nakladatelství Fraus s titulem Život v našem regionu, se budou učit z jedné z nejlepších evropských učebnic roku 2010. Zvláštní cenu poroty Evropské asociace nakladatelů učebnic včera při slavnostním vyhlášení převzal Jiří Fraus, jednatel Nakladatelství Fraus, na 62. ročníku mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu.

Cenu uděluje Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG) a plzeňskému nakladatelství se tak podařilo navázat na úspěchy z předchozích dvou ročníků. V roce 2009 získala v konkurenci 48 učebnic 26 vydavatelů z 16 zemí stříbro učebnice matematiky pro 6. ročník v kategorii Best European Schoolbook Awards a bronz Dějepis 6, který byl oceněn v soutěži EEPG Best Schoolbook Awards. V roce 2008 titul Chemie pro 8. ročník ZŠ tuto soutěž dokonce vyhrál. Podobné úspěchy v této soutěži nakladatelství zaznamenává pravidelně již od roku 2005.

Život v našem regionu autorky Hany Kühnlové je součástí učebnicové řady pro výuku přírodopisu a zeměpisu na základních školách a víceletých gymnáziích. Celkově se letos do soutěže o Nejlepší evropskou učebnici přihlásilo 19 nakladatelů s 33 tituly, z nichž 9 včetně původní české učebnice bylo nominováno na ocenění.

„Při tvorbě učebnice jsme vycházeli z myšlenky, že pokud máme porozumět problémům dnešního světa, musíme se naučit chápat život společnosti v našem nejbližším okolí – vesnici, městě a regionu, kde žijeme,“ říká redaktorka učebnice Alena Dupalová z Nakladatelství Fraus, která dodává, že autoři učebnice se při její tvorbě nechali inspirovat větou Jana Amose Komenského: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“

„Odbornou porotu podobně jako tomu bylo u oceněných knih v předchozích ročnících zaujala především propracovanost naší učebnice. Přestože se jedná o učebnici, od těch klasických se liší především minimálním množstvím učebních textů. Tedy neobsahuje běžné učební texty, ale většinu obsahu tvoří problémové otázky a úkoly. V učebnici Život v našem regionu získávají učitelé a žáci moderní didaktický materiál, s jehož pomocí si mohou snadněji osvojit potřebné znalosti a kompetence formou diskuzí a aktivního zapojování do výuky,“ komentoval umístění Jiří Fraus, jednatel oceněného nakladatelství.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 11.11.2010 11:00

Akce dokumentů