E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme!

Mgr. Věra Váňová, postgraduální studentka katedry Fyzické geografie a geoekologie získala ocenění za nejlepší příspěvek na 22. mezinárodní konferenci mladých hydrologů v Bratislavě.

Přednáška Modelování vlivu změn krajinného krytu na průběh povodní v povodí horní Lužnice získala jednu ze tří cen za vynikající příspěvek, které se (bez uvedení pořadí) udělují v rámci této tradiční konference mladých odborníků v oborech hydrologie, vodního hospodářství a meteorologie a klimatologie. Konferenci a soutěž pořádají Slovenský národní výbor UNESCO pro hydrologii, Slovenská meteorologická společnost a Slovenský hydrometeorologický ústav.
Oceněný příspěvek představil hlavní výsledky magisterské práce, obhájené na PřF UK v Praze (vedoucí práce J. Langhammer). Věra Váňová je členkou výzkumného týmu Hydrologie a meteorologie (http://hydro.natur.cuni.cz) a v rámci doktorského studia zabývá metodami modelování vlivu lesa na srážkoodtokové poměry.

Publikováno: Pondělí 22.11.2010 08:10

Akce dokumentů