E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty GA UK

Kalcit a siderit v půdách výsypek – kvantifikace a vliv na vývoj půdy a stabilizaci půdní organické hmoty

GAUK č. 336815

Řešitel: Mgr. Olga Vindušková


Obsah karbonátů může ovlivnit stanovení obsahu organické hmoty v půdě i její izotopovou analýzu (13C, 14C). Oba minerály mohou navíc odlišně ovlivnit pH půdy, stabilitu agregátů, stabilitu organické hmoty a celkový vývoj půd výsypek. Cílem projektu je navrhnout metodiku identifikace a kvantifikace anorganického uhlíku v půdách sokolovských výsypek, navrhnout metodiku odstranění kalcitu a sideritu před izotopovou analýzou těchto půd a využít těchto nových metodik pro zhodnocení role kalcitu a sideritu ve vývoji půd výsypek.

Akce dokumentů