E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.

 

  • Telefon: 221 951 904  Horicka
  • Emailzhoricka@cesnet.cz
  • Pracovna: č. 34, budova Benátská 2 - přízemí

 

Odborné zájmy– zejména problematika antropogenní acidifikace povrchových vod a jejich zotavování z acidifikace, horské vody (vztah jezero – povodí), životní strategie vodních organismů (hladovění, kompetice), rekonstrukce historie jezer na základě zbytků organismů v sedimentu, elementární analýza (stanovení C a N)

Současné projekty:

2009-2010  Late Holocene history of biota of lakes in the Tatra Mts, with regard to the era of their anthropogenic acidification and recovery from acidification, and to the climate change. Bilateral cooperation between Academy of Sciences of the Czech Republic and Polish Academy of Sciences.

2008-2011  Lake-watershed interactions. Projekt MŠMT Revitalization of landscape affected by anthropogenic activity.

2009-2013  The integrated impact of climate change, air quality, and forest management on headwater forests and waters. GA ČR.

Zajímavé projekty v minulosti:

1990  Crustacean zooplankton of Severn Sound, Georgian Bay, Lake Huron. Remedial Action Plan, Environment Canada.

1991-1995  AL:PE II (Acidification of Mountain Lakes: Palaeolimnology and Ecology).
EC project.

1992-2000  ICP Waters (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes – Convention on long-range transboundary air pollution WGE). Project UNECE.

1992-2008  Mountain Waters of the Czech Republic – Acid rain: Rehabilitation of the air pollution damaged headwaters of North Bohemia. Project Earthwatch (Boston, U.S.A.).

1993-1995 Vliv kyselé atmosférické depozice na chemismus a biocenózy údolních nádrží
v Jizerských horách. GA UK.

1993, 1996 Projekt Labe, etapový úkol Vliv znečištění na další složky ekosystému toků, dílčí úloha Srovnání změn bentosu v ekosystému Labe v období 1993-1996. MŽP ČR.

1994-1995  FLAME (Fly-Ash Particles and Heavy Metals in Europe: Implications for Human and Environmental Health). Project EC.

1996-1998 Studium faktorů ovlivňujících přežívání populace sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v přítocích horské acidifikované nádrže. GA UK.

1996-1999  MOLAR (Mountain Lakes Research). Project EC.

2000-2003  EMERGE (European Mountain lake Ecosystems: Regionalization diaGnostic & socio-economic Evaluation). Project EC.

2001-2003 Vliv travních společenstev na vodní zdroje v horských povodích postižených kyselou atmosférickou depozicí. GA ČR.

2004-2006  Water resources control in headwater catchments. GA ČR.

2004-2007  EURO-LIMPACS (Global Change Impact on European Lake Ecosystems).
Project EC.

2008  Historický výskyt kůrovce v lesích Šumavy na základě paleolimnologických analýz jezerních sedimentů. Výzkumný projekt pro Správu NP a CHKO Šumava.

2008-2009  Kritické faktory prostředí ovlivňující distribuci lososovitých ryb v acidifikovaných vodách Jizerských hor. GA UK.

2009  Role of chemical signals in intraspecific competition: developmental strategy of Glyptotendipes paripes larvae (Diptera: Chironomidae). University of Florida (Apopka, Florida, U.S.A.).

Vybrané práce: Zuzana Hořická (Stuchlíková)

Stuchlík, E., Z. Stuchlíková, J. Fott, L. Růžička & J. Vrba, 1985: Vliv kyselých srážek na vody na území Tatranského národního parku. In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku 26: 173-211.

Stuchlíková, Z., 1991: Effect of previous feeding conditions on survival in Daphnia pulicaria (Crustacea: Cladocera). Hydrobiologia 225: 177-183.

Fott, J., E. Stuchlík, Z. Stuchlíková, V. Straškrabová, J. Kopáček & K. Šimek, 1992: Acidification of lakes in Tatra Mountains (Czechoslovakia) and its ecological consequences. In: Mosello, R., B.M. Wathne & G. Giussani (eds), Limnology on groups of remote lakes: ongoing and planned activities. Documenta Ist. ital. Idrobiol. 32: 69-81.

Fott, J., M. Pražáková, E. Stuchlík & Z. Stuchlíková, 1994: Acidification of lakes in Šumava (Bohemia) and in the High Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia 274: 37-47.

Stuchlíková, Z. & E. Stuchlík, 1994: Clear water and community grazing in a carp pond.
Verh. Internat. Verein. Limnol. 25: 1337-1341.

Stuchlík, E., Z. Hořická, M. Prchalová, J. Křeček & J. Barica, 1997: Hydrobiological investigation of three acidified reservoirs in the Jizera Mountains, the Czech Republic, during the summer stratification. In: Smith, D. & I. Davies (eds), International co-operative programme on assessment and monitoring of acidification of rivers and lakes: 8th task force meeting, 1992. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 2155: 56-64.

Křeček, J. & Z. Hořická, 2001: Degradation and recovery of mountain watersheds: the Jizera Mountains, Czech Republic. Unasylva 207 (52): 43-49.

Hořická, Z., E. Stuchlík, I. Hudec, M. Černý & J. Fott, 2006: Acidification and the structure of crustacean zooplankton in mountain lakes: The Tatra Mountains (Slovakia, Poland). Biologia, Bratislava, 61/Suppl. 18: S121-S134.

Křeček, J. & Z. Hořická, 2006: Forests, air pollution and water quality: influencing health in the headwaters of Central Europe’s “Black Triangle”. Unasylva 224: 46-49.

Stuchlík, E., J. Kopáček, J. Fott & Z. Hořická, 2006: Chemical composition of the Tatra Mountain lakes: Response to acidification. Biologia, Bratislava, 61/Suppl. 18: S11-S20.

Šanda, R., M. Švátora, J. Vukić, Z. Hořická & O. Sychrová, submitted (Fisheries Management and Ecology). Evaluation of temporal development of three introduced populations of brook trout, Salvelinus fontinalis, in Jizerské Mountains, Czech Republic.

Křeček, J., Z. Hořická & J. Nováková, in press. Ellenberg’s indicator values and water resources recharge. Ecological Engineering.

 

 

Akce dokumentů