E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Roman Lyach

Potravní ekologie rybožravých ptáků a savců (především kormorán velký, ledňáček říční, vydra říční, norek americký). Jejich vliv na vysazované, invazní a ohrožené druhy ryb.

Kontakt: roman.lyach@natur.cuni.cz, lyachr@seznam.cz

K zastižení: kontaktujte mě, prosím, na emailu, domluvíme se

Téma disertace: Role vysazovaných, invazních a ohrožených druhů v potravě rybožravých ptáků a savců

Rozšířený popis tématu: Zabývám se potravní ekologií rybožravých ptáků a savců, převedším kormorána velkého Phalacrocorax carbo, ledňáčka říčního Alcedo atthis, vydry říční Lutra lutra a norka amerického Neovison vison. Tito živočichové konkurují člověku o přírodní zdroje (ryby), čímž vzniká konfliktní situace mezi produkčními a sportovními rybáři na jedné straně a ochranou přírody a společností jako takovou na straně druhé. Hlavní otázkou zůstává, jakou škodu skutečně působí na komerčně využívaných druzích ryb, a zdali dokáží při svých narůstajících počtech ohrozit rybí obsádku jako takovou.    

Zkoumám, jaké zastoupení mají a jakou roli hrají v potravě těchto živočichů vysazované druhy ryb, ať již masově vysazované pro sportovní rybáře (kapr obecný, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan podhorní, candát obecný, bolen dravý, štika obecná, amur bílý), nebo vysazované z důvodu pokusů o navrácení těchto druhů do našich vod (úhoř říční, losos obecný). Dále, jestli se v potravě objevují invazní druhy ryb (hlaváči, hlavačky, sumeček americký, karas stříbřitý, střevlička východní), které konkurují našim krásným rybám. Také mě zajímá zastoupení ohrožených a méně početných druhů ryb v potravě (jelec jesen, hlavatka obecná, parma obecná, úhoř říční, losos obecný, střevle potoční, sekavci a sekavčíci). Cílem výzkumu je také vývoj složení potravy během roku, rozdíly ve složení potravy na různých lokalitách, které se něčím zásadním liší, a další podobné aspekty tohoto tématu.                                           

Snažím se o propojení výzkumu s daty od rybářů ohledně vysazování a úlovků ryb na svazových vodách, či o propojení našich výsledků s požadavky veřejnosti tak, aby byly výstupy našeho snažení skutečně prospěšné a použitelné v praxi. 

Jako metodu používáme identifikaci diagnostických kostí ryb (především hlavových částí - požerákové, předskřelové, čelistní kosti, žvýkací plošky).

Spolupráce: Pokud máte zájem o vědeckou spolupráci, můžete mě kontaktovat na jedné z výše uvedených emailových adres.

ResearchGate: <a href="https://www.researchgate.net/profile/Roman_Lyach2">Roman Lyach on ResearchGate</a>

Školitel: RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Zahájení studia: 2014

 

 

Akce dokumentů