E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDaniel Vondrák

Paleolimnologie – analýza subfosilních zbytků pakomárovitých (Diptera: Chironomidae), rekonstrukce environmentálních změn v pozdním glaciálu a holocénu, historie středoevropských jezerních ekosystémů

Ekologie zooplanktonu – diverzita zooplanktonu horských jezer a nádrží, šíření zooplanktonu a kolonizace nově vytvořených tůní, biologické zotavování acidifikovaných stojatých vod

 

  • mail: daniel.vondrak@natur.cuni.cz
  • Pracovna: Limnologická laboratoř (ÚŽP – „Domeček“), linka 1916
  • Zahájení studia: 2010
  • Téma disertační práce: Rekonstrukce a modelování klimatických změn v minulosti – multi-proxy přístup  
  • Školitelka: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
  • Konzultant: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.

 

Vybrané publikace:

Procházka, V., Mizera, J., Kletetschka, G., Vondrák, D. (in press): Late Glacial sediments of the Stará Jímka paleolake and the first finding of Laacher See Tephra in the Czech Republic. International Journal of Earth Sciences. doi: 10.1007/s00531-018-1658-y

Kletetschka, G., Vondrák, D., Hrubá, J., Procházka, V., Nábělek, L., Svitavská-Svobodová, H., Bobek, P., Hořická, Z., Kadlec, J., Takáč, M., Stuchlík, E. (2018): Cosmic-Impact Event in Lake Sediments from Central Europe Postdates the Laacher See Eruption and Marks Onset of the Younger Dryas. The Journal of Geology 126 (6): 561-575.

Vondrák, D. (2017): Malí současníci mamutů: Jezerní sedimenty přinášejí důležité svědectví o závěru doby ledové. Přírodovědci.cz 2017/4: 22-23.

Vondrák, D., Juračka, J. (2017): Poklady šumavského „bahna”: Studium jezerních sedimentů nám otevírá netušené obzory. Přírodovědci.cz 2017/4: 36-39.

Hošek, J., Prach, J., Šída, P., Houfková, P., Vondrák, D., Lisá, L., Pokorný, P., Chvojka, O., Dohnal J. (2016): Sedimentární vývoj pozdně glaciální jezer u Veselí nad Lužnicí / Sedimentary development of the Late Glacial lakes near Veselí nad Lužnicí (South Bohemia). Geoscience Research Reports 49: 157-164.

Stuchlik, E., Kletetschka, G., Horicka, Z., Hruba, J., Nabelek, L., Svitavska Svobodova, H., Bobek, P., Kadlec, J., Takac, M., Vondrak, D. (2017): Could an airburst above Canada at the Younger Dryas onset trigger lake eutrophication and acidification in cetral Europe? 80th Annual Meeting of the Meteoritical Society 2017 (LPI Contrib. No. 1987) / Meteoritics & Planetary Science 52(S1): A335. doi: 10.1111/maps.12934

Vondrák, D., Kletetschka, G., Hrubá, J., Nábělek, L., Procházka, V., Svitavská Svobodová, H., Bobek, P., Hořická, Z., Kadlec, J., Takáč, M., Stuchlík E. (2017): Sediment of a central European lake implies an extraterrestrial impact at the Younger Dryas onset. 80th Annual Meeting of the Meteoritical Society 2017 (LPI Contrib. No. 1987) / Meteoritics & Planetary Science 52(S1): A373. doi: 10.1111/maps.12934

Houfková, P., Bešta, T., Bernardová, A., Vondrák, D., Pokorný, P., Novák, J. (2017): Holocene climatic events linked to environmental changes at Lake Komořany Basin, Czech Republic. The Holocene 27(8): 1132-1145.

Stuchlík, E., Bitušík, P., Hardekopf, D. W., Hořická, Z., Kahounová, M., Tátosová, J., Vondrák, D., Dočkalová, K. (2017): Complexity in the Biological Recovery of Tatra Mountain Lakes from Acidification. Water, Air, and Soil Pollution 228(5): DOI: 10.1007/s11270-017-3362-0, Article Number: 184.

Vondrák, D., Juračka, P. J. (2017): Příběhy z elektronového mikroskopu 7. Zoologická zahrada v jezerních sedimentech, Živa LXV/CIII (1): 29-31. ISSN 0044-4812

Hošek, J., Prach, J., Šída, P., Houfková, P., Vondrák, D., Lisá, L., Pokorný, P., Chvojka, O., Dohnal J. (2016): Sedimentární vývoj pozdně glaciální jezer u Veselí nad Lužnicí / Sedimentary development of the Late Glacial lakes near Veselí nad Lužnicí (South Bohemia). Geoscience Research Reports 49: 157-164.

Juračka, P. J., Declerck, S. A. J., Vondrák, D., Beran, L., Černý, M. a Petrusek, A. (2016): A naturally heterogeneous landscape can effectively slow down the dispersal of aquatic microcrustaceans. Oecologia 180(3): 785-796.

Hořická, Z., Vondrák, D., Procházková, L., Švátora, M., Lepšová-Skácelová, O. (2015): Jizerské hory po éře kyselých dešťů. Veronica 29 (4): 40-45.

Vondrák, D., Prach, J., Houfková, P. (2015): Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené / Sediments of postglacial lakes in the Czech Republic – unique natural archives overlooked by (Czech) limnology, str. 162-167 in: Rádková, V., Bojková, J. (eds): XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“ - Sborník příspěvků. Mikulov 29.6.-3.7.2015, ČLS a Masarykova univerzita v Brně, Brno: 200 s. ISBN 978-80-210-7874-1

Ashe, P., Moubayed-Breil, J., Vondrák, D. (2014): First records of Buchonomyia thienemanni Fittkau (Diptera: Chironomidae) from the Czech Republic. CHIRONOMUS Newsletter on Chironomidae Research, Short Communications 27: 51-53.

Hořická, Z., Vondrák, D., Koza, V., Macek, M. a Rederer, L. (2013): Zooplankton – neviditelní obyvatelé stojatých vod. Kapitola v knize. In: Karpaš, R., Višňák, R. a Vonička, P. (eds.), Jizerské hory 2 – O lesích, květeně a zvířeně. Vydavatelství Roman Karpaš, Liberec: 283-289. ISBN 978-80-87100-23-3

Hořická, Z., Bímová, T., Procházková, L., Stuchlík E., Vondrák, D. (2013): Biological recovery of reservoirs in the Jizera Mountains, the Czech Republic, from acidification. In: Skjelkvåle, B.L., B.M. Wathne, H. de Wit & M. Rogora (eds), Proceedings of the 28th Task Force meeting of the ICP Waters Programme, Verbania Pallanza, Italy, October 8-10, 2012. NIVA-report LNO 6472-2013, ICP Waters report 112/2013: 27-30, NIVA, Oslo. ISBN 978-82-577-6207-0.

Vondrák, D. (2010): Vývoj společenstva zooplanktonu v nově vytvořených tůních / Zooplankton community development in newly created pools. Diplomová práce na katedře ekologie PřF UK, školitel – RNDr. Martin Černý, Ph.D.: 70 s.

Vondrák, D. (2007): Životní cykly klanonožců v pevninských vodách – přehled literatury / Life cycles of copepods in inland waters – a review. Bakalářská práce na katedře ekologie PřF UK, školitel – RNDr. Martin Černý, Ph.D.: 41 s.

Akce dokumentů