E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSTATISTIKA - konzultace

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK nabízí zaměstnancům a studentům UK možnost statistických konzultací zdarma.

Konzultace provádějí studenti magisterského studia KPMS pod dohledem zkušeného odborníka.

Témata:

  • Volba vhodného uspořádání plánovaného experimentu, výběr měřených veličin a způsob jejich měření, rady k výpočtu potřebného rozsahu výběru
  • Výběr vhodných statistických metod pro analýzu dat, správné provedení těchto metod a interpretace výsledků
  • Rady ohledně metod vizualizace a prezentace statistických dat a výsledků analý

Doba konání:

  • Zimní semestr – od poloviny října do Vánoc 2016
  • Letní semestr – od konce února do konce května 2017
  • Délka konzultace je maximálně 45 minut

Více informací na:  http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kpms/?vyber=konzultace

 

Kontakt:       kpms-sekr@karlin.mff.cuni.cz 

                      ing. Lucie Naxerová, tel. 221 913 287

Publikováno: Středa 02.11.2016 00:00

Akce dokumentů